All Courses

 • MOOC_SAT_009-Açık ve Uzaktan Öğrenme Teknolojileri

  Bu derste, açık ve uzaktan ders vermek isteyen bireylere, akademisyenlere, öğretim elemanlarına açık ve uzaktan öğrenme teknolojileri hakkında temel ve basit düzeyde bilgiler verilerek basit uygulamalar yaptırılması amaçlanmaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrenenler, açık ve uzaktan öğrenmenin teknolojik altyapıda olan temel bileşenlerini tartışabilecek; basılı malzeme, işitsel (sesli) ve durağan görseller üretebilecek; animasyon ve video üretebilecek, mevcut malzemeleri açık ve uzaktan öğrenme amacıyla kullanabilecektir. Dersin süresi 6 hafta olup her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_001-Çello Öğreniyorum 1

  Çello ya da diğer adıyla viyolonsel yaylı çalgılar ailesinden tenor ve bas sesleri içeren dört telli bir çalgıdır. Viyolonsel genellikle akustik olarak kullanılan bir çalgıdır ve her mekanda (açık alan, konser salonu vb.) çalınabilir. Bu dersin temel amacı, katılımcıların çello çalmaya başlangıç becerilerini kazanmalarına yardımcı olmaktır. Bu dersle birlikte yine Akadema’da sunulan “Nota Öğreniyorum 1” dersini almanız önerilmektedir. 6 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_002-Klasik Gitar Öğreniyorum 1

  Klasik gitar altı teli olan bir çalgıdır. Aynı anda birden fazla ses ya da melodinin çalınabilmesine olanak sağlayan bir tasarımı vardır. Çokseslilik özelliğiyle, diğer çalgılara ihtiyaç duymadan, gitarı küçük bir orkestra gibi kullanmak mümkündür. Günümüzde farklı müzik türlerinde kullanılan birçok değişik gitar çeşidi bulunmaktadır. Bu ders “keşke bir müzik aleti çalabilseydim” diye aklından geçirenler için tasarımlanmıştır. Aslında bir dizi eğitimin ilki niteliğindedir. Bu dersle birlikte yine Akadema tarafından hazırlanmış “Nota Öğreniyorum 1” dersinin alınması önerilir. Toplam 6 hafta sürecek bu ilk temel eğitim sürecinde dersin amacına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu ders, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlar. Sizlerden istenen senkron (eşzamanlı) olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşılması ve onun geribildirimlerini almanızdır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_003-Keman Öğreniyorum 1

  Keman, ses renginin etkileyici güzelliği ve duygusal anlatım zenginliği ile uluslararası olarak en çok çalınan ve dinlenilen çalgılar arasındadır. Keman yaylı çalgılar ailesinin en küçük üyesi olup soprano (en ince sesli) bir çalgı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu ders, müziği seven ve hayatını müzik ile renklendirmek isteyenler için tasarlanmıştır ve müziğin büyülü dünyasının kapılarını keman ile açmanıza olanak tanımaktadır. Dersin temel amacı, başlangıç düzeyde keman çalmanıza ve icra becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmaktır. Bu dersle birlikte yine Akadema’da sunulan “Nota Öğreniyorum 1” dersini almanız önerilmektedir. 6 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_004-Piyano Öğreniyorum 1

  Piyano uluslararası olarak en çok çalınan ve dinlenilen çalgılar arasındadır. Tuşlu bir çalgıdır. Tuşlu bir çalgı olan piyanoda ses, teller aracılığıyla elde edilir. Piyano pek çok müzik dalında yaygın olarak kullanılır. Dersimizde piyanonun nasıl çalınacağı hakkında bilgi edinecek ve bu bilgileri uygulayarak enstrüman çalabilen bireyler haline gelinebilecektir. Dersimizin esas amacı, başlangıç piyano çalma düzeyi becerileri kazanmaktır. Toplam 6 hafta sürecek bu ilk temel eğitim sürecinde dersin amacına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu ders, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlamaktadır. Sizlerden istenen senkron (eşzamanlı) olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşmanız ve onun geribildirimlerini almanızdır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_005-Nota Öğreniyorum 1

  Nota okumak, müzik eğitiminin en temel dersidir. Nota okumayı ve müzikal duyarlılığı geliştiren bu derste müzik teorisi, dinleme- duyuş çalışmaları, nota okuma çalışmaları ve ritim çalışmaları yapılır. Bu ders, “Kendi başıma solfej çalışamıyorum. Nota okumamı ve duyuşumu geliştirmeme yardımcı olacak birine ihtiyaç duyuyorum” diyen ve nota, temel müzik bilgisi öğrenmek isteyen herkes için tasarlanmıştır. Toplam 6 hafta sürecek bu ilk temel eğitim sürecinde dersin amacına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu ders, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlamaktadır. Sizlerden istenen senkron (eşzamanlı) olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşmanız ve onun geribildirimlerini almanızdır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_ART_001-Renk Seçebilmek

  Günlük yaşamımızda, çevremizde her yerde ve her mekanda renk vardır. Renk yaşamımızı yaşanır kılan ve heyecanı veren bir olgudur. Çağlar boyunca insanlar renkleri bir ileti aracı olarak kullanmışlardır. Kimi zaman mutluluklarını, kimi zaman üzüntülerini renklerle paylaşmış, kimi zaman da tehlikeyi ve dikkatli olmayı renklerle birlikte anlatmayı tercih etmişlerdir. Bugün renkler bize ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini söyleyen önemli bir iletim aracı gibi kullanılmaktadır. Günümüzde yaşamımızı geçirdiğimiz iç mekanlar, bu mekanlarda kullandığımız nesneler, mobilyalar ve aksesuarlar bu anlayışla tasarlanmış ve bize sunulmuştur. Mutluluğumuz, huzurumuz, çalışma tempomuz, yemek yememiz gibi her eylemde rengin doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu dersin amacı, renkleri tanımak ve anlamaktır. Yaşanılan çevrede rengin bilincinde olmak ve renk kullanımında çeşitliliği ve ilgiyi arttırmaktır. Dersin süresi 4 haftadır.

 • MOOC_ART_002-Seramik Çanak Şekillendirmek

  Üzerinde yaşadığımız topraklar tarihi, coğrafyası ve sanatı ile dünya üzerinde önemli bir konuma sahiptir. Bu kıymetli topraklar, aynı zamanda, ilk çağlardan bu yana insanoğlunun yaşamını ve gündelik kullanım alanına girmiş; onunla birlikte şekillenen bir malzeme halini almıştır. İlk çömleğin, balçıkla sıvanmış bir sepetin ateşe düşüp pişerek su sızdırmaz bir hale gelmesiyle oluştuğu düşünülmektedir. Çanak yapmak fikri, aslında insanın iki avucunun yan yana gelişiyle ortaya çıkan şekilden etkilenişidir. Çamur kullanılarak yapılan ilk kaplar elle şekillendirilmiş ve parmaklar kullanılarak bezenmiştir. Bu fikir zaman içinde gelişerek bugün kullandığımız sofra takımlarına dönüşmüştür. Bu dersin amacı, çanak formunu kendi ellerimizi ve parmaklarımızı kullanarak şekillendirmeyi öğrenmektir. Süresi 4 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_006-Türkü Söylüyorum 1

  Bu ders; türküleri daha doğru ve yöre tavrına uygun bir biçimde söyleyebilmeyi hedeflemektedir. 8 haftalık bu derste; Türk Halk Müziğinin tanımını, sözlü ve sözsüz ezgileri tanımayı, yörelere göre uzun hava ve kırık havaların aldıkları isimleri, Türk Halk Müziği enstrümanlarını sınıflandırmayı ve yöreler ile ilgili seçilmiş türküler icra etmeyi öğrenilecektir. Bu ders ayrıca; Türkülerin yeni nesillere doğru bir biçimde aktarılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Dersimizle ilgili sizler için hazırlanmış etkinlik kayıtlarını düzenli olarak dinlerseniz dersin sonunda sizde doğru tavır ve nefes teknikleriyle türküleri icra ettiğinizi göreceksiniz. Amaçlar: 1. Türk Halk Müziğinin tanımını yapabilme, Sözlü ve sözsüz ezgileri tanıyabilme, T. H. M. Enstrümanlarını sınıflandırabilme, 2. Orta Anadolu türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme, 3. Doğu Anadolu türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme, 4. Güneydoğu Anadolu türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme, 5. Karadeniz türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme, 6. Ege türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme, 7. Akdeniz türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilme, 8. Trakya (Marmara) türkülerini yöresel tavrına uygun, doğru icra edebilmektir. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_ART_003-Fotoğraf Üzerine: Fotoğrafın Ortaya Çıkışı

  Fotoğraf günümüzde yaşamın her alanında yer almaktadır. Bu dersin amacı, fotoğrafın kendine özgü teknolojisi üzerinde durularak yaşamdaki yerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenenler, ışıkla yüzey üzerine resmetmenin tarihsel sürecini açıklayabilecek; fotoğrafın bulunuşundaki belirleyici olguların neler olduğunu açıklayabilcek; ışıkla resmetme ve fotoğraf ilişkisini belirleyebilecek ve ilk fotoğrafçıların kimler olduğunu sıralayabilecektir. Süresi 5 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_ART_004-Zeybek Öğreniyorum 1

  Zeybek dansları içinde popüler ve önemli bir yeri olan Harmandalı zeybeğini, uygulamalı videolar aracılığı ile öğretmeyi hedeflemekteyiz. Bu ders; dansa giriş, tavır, kadın ve erkek figürleri, müzik ve adım koordinasyonunu içermektedir. Yeterli tekrar ile pekiştirildiğinde öğrenci harmandalı zeybeğini oynayabilecektir. Süresi 8 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_ART_005-Zeybek Öğreniyorum 2

  Bu derste Zeybek dansları içinde popüler ve önemli bir yeri olan Çökertme zeybeğinin uygulamalı videolar aracılığı ile öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu ders, dansa giriş, tavır, kadın ve erkek figürleri, müzik ve adım koordinasyonunu içermektedir. Yeterli tekrar ile pekiştirildiğinde katılımcılar Çökertme zeybeğini oynayabilecektir. Süresi 5 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_007-Bağlama Öğreniyorum 1

  Bağlama Öğreniyorum 1 dersi, uzun sap bağlama öğrenimine yönelik bir derstir. Bu dersin bağlamaya yeni başlayanlar için doğru teknik ve yaklaşımlarla çalgının doğru icrasına yönelik temel seviyede kazanımlar sağlaması beklenmektedir. Katılımcıların dersin sonunda; bağlamanın doğru tutuş şeklini kavraması, nota isimleri ve değerlerini kavraması, basit düzeyde mızrap kalıplarını kavraması, sol eldeki parmakların tümünü kullanabilmesi, basit düzeydeki parmak geliştirici alıştırmaları uygulayabilmesi, basit tartımlarda yazılmış türküleri icra edebilmesi hedeflenmektedir. 6 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_008-Klarnet Öğreniyorum 1

  Derslerimizde klarnetin kullanım alanları türleri ve klarneti oluşturan parçaları tanımakla birlikte doğru üfleme tekniği hakkında bilgi edinip uygulamalı olarak yeni başlayanlar için çalgının icrasına yönelik temel seviyede kazanımlar sağlayacaktır. Klarnet ile seslendirecek müziğin türü ne olursa olsun öncelikle temel eğitim çalışmalarına önem verilecektir. Daha sonraki aşamada ise klarnetin çalınması için gerekli olan ekipmanları, doğru tutuş pozisyonunu ve nota yerleri öğrenilecektir. Toplam 6 hafta sürecek bu ilk temel eğitim sürecinde dersin amacına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir. Doğru ve sabırlı çalışma ile dönemin sonuna doğru size gösterilen parçaları çalmaya başladığınızı görülecektir. Sizlerden istenen dersleri aksatmadan takip ederek verilen bireysel ödevleri yerine getirmeniz ve yaptığınız çalışmaları paylaşmanız olacaktır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_009-Çello Öğreniyorum 2

  Çello ya da diğer adıyla viyolonsel yaylı çalgılar ailesinden tenor ve bas sesleri içeren dört telli bir çalgıdır. Viyolonsel genellikle akustik olarak kullanılan bir çalgıdır ve her mekanda (açık alan, konser salonu vb.) çalınabilir. Bu ders, “Çello Öğreniyorum1” dersinin devamı niteliğindedir. Bu dersle birlikte yine Akadema’da sunulan “Nota Öğreniyorum 2” dersini almanız önerilmektedir. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_010-Klasik Gitar Öğreniyorum 2

  Daha önce Akadema bünyesinde açılan Klasik Gitara Başlangıç I ders döneminde oturuş, gitar tutuşu, genel teknikler ile notasyon, gitarda notaların gösterimi ve 1 oktavlık ses düzeni içinde tek sesli parça çalabilme konularını işlemiştir. Klasik Gitara Başlangıç II ders döneminde ise bas tellerin kullanımın öğrenilmesiyle, tek sesli melodileri basit çok sesli parçalara dönüştürmeyi öğreniliyor. Gitar üzerindeki kullanım alanı da 2.5 oktavlık ses alanına yükseltiliyor. 6 haftalık bu süreçte, 17 ayrı derste 4 eser üzerine çalışacaktır. Ayrıca sizlerden gelen talep üzerine tırnak uzatma, şekillendirme ve bakımı, sağ ve sol eller için ısınma egzersizleri ve gitar tarihi üzerine derslerimiz de hazırlandı. Bu ders döneminin sonunda sadece basit çok sesli parçaları kendi kendinize çalmakla kalmayacak aynı zamanda dinlediğiniz klasik gitar eserlerinin stil özelliklerini ve hangi döneme ait olabileceğini sorgulayacağınız bir birikiminiz de olacaktır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_011-Keman Öğreniyorum 2

  Keman Öğreniyorum 2 dersinde, “Keman Öğreniyorum 1” dersinde öğretilenleri geliştiren yeni kavramlar, yeni teknikler ve yeni parçalar sunulmaktadır. Dersin temel amacı, başlangıç düzeydeki keman çalma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmaktır. Bu dersle birlikte yine Akadema’da sunulan “Nota Öğreniyorum 2” dersini almanız önerilmektedir. 6 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_012-Piyano Öğreniyorum 2

  Piyano Öğreniyorum II dersi sizlere daha üst seviyede ve profesyonel olarak çalmayı piyano hedefleyen bir ders niteliği taşımaktadır. Sizden beklenen hedefler; akor kavramını öğrenmeniz, iki sesli ve üç sesli akorları tanımanız ve bunları nasıl seslendireceğinizi öğrenmeniz, röpriz, dolap, da capo kavramlarını bilmeniz, bu kavramların uygulamasını öğrenmeniz, hız terimlerini öğrenmeniz, hız terimlerini eser çalarken uygulayabilmeniz, piyanoda pedalları tanımanız, pedalların sesi nasıl etkilediğini öğrenmeniz ve pedalları uygulayabilmeniz, tril, mordan, grupettoyu öğrenmeniz ve piyanoda uygulamanızdır. Derslerimiz sisteme yüklenen öğretim üyesi tarafından sunulan videolar aracılığı ile işlenecektir. Videoları gerekirse duraklatıp, geri alıp, tekrar tekrar izlemeniz ve iyice kavramanız önerilir. Daha sonrasında haftanın gerektirdiklerini yine sizin tarafınızdan hazırlanan videoları göndermeniz beklenmektedir. 6 haftanın tamamını bu şekilde doğru olarak gönderdiğiniz videolarla tamamlarsanız, dersimizi başarıyla bitirmiş bulunacaksınız. İlk haftamızda Akor kavramı, iki sesli ve üç sesli akorlar, ikinci haftada röpriz, dolap, da capo yani tekrar içeren kavramlar, üçüncü haftada hız yani tempo birimleri, dördüncü haftada pedallar, beşinci haftada tril, mordan, grupetto yani süsleme kavramı, altıncı yani son haftada ise parçalar çalmayı öğrenilecektir. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_013-Nota Öğreniyorum 2

  Temel nota bilgisi öğretmekle başladığımız "Nota Öğreniyorum 1" dersini alan katılımcılardan gelen olumlu dönütler ve devamının talebi üzerine “Nota Öğreniyorum -2-“ dersi açılmış bulunmaktadır. Nota okumayı ve müzikal duyarlılığı geliştiren bu derste müzik teorisi, dinleme- duyuş çalışmaları, nota okuma çalışmaları ve ritim çalışmaları yapılır. Bu ders, “Kendi başıma solfej çalışamıyorum. Nota okumamı ve duyuşumu geliştirmeme yardımcı olacak birine ihtiyaç duyuyorum” diyen ve nota, temel müzik bilgisi öğrenmek isteyen herkes için tasarlanmıştır. Dersler, sizin için hazırlanan videoları izleyerek gerçekleştirilecektir. Her hafta sonunda sizden istenen çalışmaları içeriğine göre video, ses kaydı ya da pdf -fotoğraf olarak göndermeniz gerekmektedir. Toplam 6 hafta sürecek bu ilk temel eğitim sürecinde dersin amacına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu ders, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlar. Sizlerden istenen senkron (eşzamanlı) olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşmanız ve onun geribildirimlerini almanızdır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_014-Kanun Çalmayı Öğreniyorum 1

  Bu derste Türk müziğinin en sevilen çalgılarından olan kanun ele alınmaktadır. Katılımcıların, aşama aşama yapmaları gerekli uygulamalar gösterilmekte, basit ve anlaşılır komutlarla katılımcının kanun çalmaya başlaması sağlanmaktadır. Bu dersin sonunda kanunun yapısal bölümlerinin tanıtımı ve kanun tutuşu, oturuş, mızrap ve yüksüklerin takılması, ellerin kanunda konumlanışı konusunda bilgiler sunulmaktadır. Derste, kanunda en iyi tınlama bölgesini bilip ona uygun vuruş çalışmaları yapma; birim zamanda “1” vuruş ile kanunun tüm sahasında sağ elle, sol elle ve iki elle vuruş çalışmaları yaparak kanunda doğru ses üretme konularında bilgi verilmektedir. 6 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_015-Klasik Batı Müziği: Kısa Tarihçesi

  Klasik Batı Müziğini bilerek dinleyip daha iyi anlamak isteyenler için müzik okullarında genellikle 8 dönem okutulan müzik tarihi dersleri, kısa ve anlaşılır bir hale getirerek sizlere sunulmuştur. Ders, her meslekten ve her yaştan insanın daha bilerek dinlesem kesin daha çok zevk alırdım dediği klasik batı müziğinin başlangıcından günümüze kadar olan gelişimini dönemlere ayırarak ele alıyor. 6 haftadan üniteden oluşan ve Ortaçağ Dönemi, Rönesans Dönemi, Barok Dönemi, Klasik Dönem, Romantik Dönem, 20. Yüzyıl’ı kapsayan ünitelerin powerpoint sunumları izlenip, etkinlikler kısmında yer alan parçalar dinlenerek hangi besteci hangi döneme ait, ya da konçerto nedir ve ilk örnekleri hangi tarihte bestelenmiştir gibi pek çok yanıtı kapsayan bir içeriğe sahip olmaktır. Ders süresi 6 haftadır. Öğrenciye her hafta gerçekleşen derste öğrendiklerini etkinliklerde yer alan videoları izleyerek pekiştirmesi önerilir. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_ART_006-Fotoğraf ve Video Çekimi: Çerçeveleme

  Gündelik yaşamımızda artık her bireyin cep telefonları ile tümleşik fotoğraf makinaları var. Önceye nazaran daha çok kişi fotoğraf çekiyor. Sayısal teknolojilerin bir sonucu olarak, fotoğraf birçok farklı kesimden insanın günlük yaşamı içine girmiş durumda. Bu dersin temel amacı, bireylerin gündelik yaşamlarında ellerinde bulunan görüntüleme araçları ile daha iyi, daha estetik, daha amacına uygun fotoğraf ve videolar çekebilmelerine katkı sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda dersi tamamlayan katılımcılar fotoğraf ve videolar için doğru ışık ortamını seçerek düzenleyebilecek ve doğru pozlama tekniklerini uygulayabilecek; fotoğraf ve videoda doğru çekim ölçekleri üretebilecek; fotoğraf ve videoda çekim ölçeklerini birbirleriyle ilişkilendirebilecek; fotoğraf ve video çekimlerinde dolu alan boş alan dengelemesi uygulayabilecek; fotoğraf ve video çekimlerinde büyüklük - küçüklük, açıklık – koyuluk, aşağı – yukarı ve renk gibi zıtlıklardan yararlanarak kompozisyonlar oluşturabilecek ve fotoğraf ve videoda üçüncü boyut oluşturma yöntemlerini uygulayabilecektir. Süresi 4 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_01-Piyano Eğitmenliği 1

  Piyano Eğitmenliği Programı Birinci Seviye eğitimi dört haftalık bir süreci kapsamaktadır. İlk seviyede amaç öğrenci ve eğitmen arasında sağlıklı bir iletişimin temel prensiplerini oluşturmak, öğrencide piyano eğitimi ve çalgısı üzerine bir farkındalık yaratmak ve öğrenciyi piyano temel tekniklerinin alt yapısını ile tanıştırmaktır. Program bütün bu amaçların öğretme, ölçme ve değerlendirme tekniklerini öğretmene kazandırırken aynı zamanda süreci kontrol altında tutma yeterliliğini kazandırmayı hedeflemektedir. Süreçte adaydan istenilen etkinlik ve ödevlerin yerine getirmesi, öğrendiklerini bir öğrenciye öğretirken ve seviyeye ait müfredattaki tüm parçaları bizzat icra ederken çekeceği ve sisteme göndereceği videoların değerlendirilmesi ile yapılan Piyano Eğitmenliği Sınavı’ndan başarılı olması beklenir. Bu süreci başarıyla tamamlayan adaylar Ders Tamamlama Belgesi almaya ve ileri seviyelere devam etme haklarını kazanırlar. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_MSC_017-Klarnet Eğitmenliği

  Klarnet Eğitmenliği Dersi, Klarnet çalmayı bilen ve bu bilgisini öğrencilerine sistematik biçimde aktarmayı amaçlayan öğrenciler için geliştirilmiştir. Bu ders kapsamında klarnet bakımının önemi, klarnetin tutuş şekli ve temel klarnet çalma alıştırmaları ile 1. Oktavda temel seslerin eğitilmesi üzerinde durulmaktadır. Ders boyunca size hazırladığım videolar sunulacak ve her etkinlik sonunda sizden, derse aktif katılım bekleyecek ve sorduğum sorulara cevap verilmesini isteyeceğim Ayrıca bilgilerinizin pekişmesini ölçmek için de her hafta size bir sınav yapılacaktır. Bu sınavlar ve katılımınızın doğrultusunda Ders Tamamlama Belgesi almaya hak kazanabilirsiniz. Ders Tamamlama Belgesi almanın önkoşulu Çalgı Eğitmenliği kapsamında istenen sınav ve videoları eksiksiz göndermeniz ve dersi veren eğitmenden geçerli not almanız ile gerçekleşir. Burada tekrar hatırlatmam gereken önemli unsur sizin klarnet çaldığınızı biliyor olacağım ve bu bilgiyi öğrencinize nasıl yansıttığınız hakkında ipuçları vereceğim. Dolayısıyla sizden de öğrencinizle yaptığınız dersin arada bir kaydını almanızı ve bunları benimle paylaşmanızı isteyeceğim. Böylelikle size katkım ve sonunda değerlendirmelerimin temeli daha sağlam olacaktır. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_MSC_018-Nota Okuma ve Müzikal Duyuş Eğitmenliği

  Takip etmesi kolay sunumlar şeklinde hazırlanan bu program, özengen (amatör) çalgı eğitimi verirken, çalgı dersinde aynı zamanda, solfej eğitimi de vermek zorunda kalan ve solfej eğitimi veren eğitmenler içindir. Ülkemizde mesleki olmayan müzik eğitiminin niteliğine katkıda bulunmak programın başlıca amaçlarındandır. Nota Okuma ve Müzikal Duyuş Eğitmenliği Dersi 4 hafta boyunca, eşzamanlı (senkron) olmayan etkinliklerin takip edildiği bir süreci kapsar. Katılımcılardan istenen, eşzamanlı olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri ilgili dersin öğretmeniyle (yani benimle:) paylaşmanız ve geribildirimlerimi almanızdır. Bu sürecin sonunda Ders Tamamlama Belgesi almak için başvurabilirsiniz. Ders Tamamlama Belgesi almanın koşulu 2 aşamadan oluşan sınavı geçmektir. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_MSC_019-Çello Eğitmenliği 1

  Bu program, başlangıç düzeyinde Çello eğitimi vermek isteyenler için tasarımlanmıştır. Ülkemizde amatör Çello eğitimi veren eğitmenlerin niteliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarımızın başında gelmektedir. Başlangıç Çello eğitmenliği seviyesi 4 haftalık bir süreci kapsar. Bu sürecin sonunda Ders Tamamlama Belgesi almak için başvurabilirsiniz. Sonra da istediğiniz gibi diğer seviyeleri alabilirsiniz. Çello Eğitmenliği Ders Tamamlama Belgesi almak için çalgınızı sizin iyi derecede çalıyor olmanız beklenir. Ders Tamamlama Belgesi almanın önkoşulu Çello Eğitmenliği sınavını da tamamlamış olmaktır. Çello eğitmenliği sınavı iki aşamalıdır: 1. Aşama programda istenen tüm parçaları bir öğrenciye öğretirken videolarınızın bizimle paylaşılması 2. Aşama program dahilinde öğretmeyi öğrendiğiniz tüm parçaları sizin kendinizin de Çello ile seslendirdiğiniz videoları paylaşmanız ile gerçekleşir. Bu sınav 4 haftalık programın etkinlik ve ödevlerini tamamlamış kişilere, program sonunda yapılır. Çello Eğitmenliği programı, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlar. Sizlerden istenen senkron (eşzamanlı) olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşmanız ve onun geribildirimlerini almanızdır. Çello Eğitmenliği programında Akadema tarafından özgün olarak oluşturulmuş Çello metod kitabı kullanılır. Buradan aldığınız Ders Tamamlama Belgesi Akadema eğitmeni olarak tanımlanmanızı sağlar. Eğitim programımız sayesinde bu eğitim programındaki parçaları öğretme konusunda eğitmenlik niteliği anlamında doğal olarak avantajlı olursunuz. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_MSC_020-Keman Eğitmenliği 1

  Bu program, başlangıç düzeyinde Keman eğitimi vermek isteyenler için tasarımlanmıştır. Ülkemizde amatör Keman eğitimi veren eğitmenlerin niteliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarımızın başında gelmektedir. Başlangıç Keman eğitmenliği seviyesi 4 haftalık bir süreci kapsar. Bu sürecin sonunda Ders Tamamlama Belgesi almak için başvurabilirsiniz. Sonra da istediğiniz gibi diğer seviyeleri alabilirsiniz. Keman Eğitmenliği Ders Tamamlama Belgesi almak için çalgınızı sizin iyi derecede çalıyor olmanız beklenir. Ders Tamamlama Belgesi almanın önkoşulu Keman Eğitmenliği sınavını da tamamlamış olmaktır. Keman eğitmenliği sınavı iki aşamalıdır: 1. Aşama programda istenen tüm parçaları bir öğrenciye öğretirken videolarınızın bizimle paylaşılması 2. Aşama program dahilinde öğretmeyi öğrendiğiniz tüm parçaları sizin kendinizin de Keman ile seslendirdiğiniz videoları paylaşmanız ile gerçekleşir. Bu sınav 4 haftalık programın etkinlik ve ödevlerini tamamlamış kişilere, program sonunda yapılır. Keman Eğitmenliği programı, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlar. Sizlerden istenen senkron (eşzamanlı) olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşmanız ve onun geribildirimlerini almanızdır. Keman Eğitmenliği programında Akadema tarafından özgün olarak oluşturulmuş Keman metod kitabı kullanılır. Buradan aldığınız Ders Tamamlama Belgesi Akadema eğitmeni olarak tanımlanmanızı sağlar. Eğitim programımız sayesinde bu eğitim programındaki parçaları öğretme konusunda eğitmenlik niteliği anlamında doğal olarak avantajlı olursunuz. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_MSC_021-Viyola Eğitmenliği

  Bu program, başlangıç düzeyinde viyola eğitimi vermek isteyenler için tasarımlanmıştır. Ülkemizde amatör viyola eğitimi veren eğitmenlerin niteliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarımızın başında gelmektedir. Başlangıç Viyola eğitmenliği seviyesi 4 haftalık bir süreci kapsar. Bu sürecin sonunda Ders Tamamlama Belgesi almak için başvurabilirsiniz. Sonra da istediğiniz gibi diğer seviyeleri alabilirsiniz. Viyola Eğitmenliği Ders Tamamlama Belgesi almak için çalgınızı sizin iyi derecede çalıyor olmanız beklenir. Ders Tamamlama Belgesi almanın önkoşulu Viyola Eğitmenliği sınavını da tamamlamış olmaktır. Viyola eğitmenliği sınavı iki aşamalıdır: 1. Aşama programda istenen tüm parçaları bir öğrenciye öğretirken videolarınızın bizimle paylaşılması 2. Aşama program dahilinde öğretmeyi öğrendiğiniz tüm parçaları sizin kendinizin de viyola ile seslendirdiğiniz videoları paylaşmanız ile gerçekleşir. Bu sınav 4 haftalık programın etkinlik ve ödevlerini tamamlamış kişilere, program sonunda yapılır. Viyola Eğitmenliği programı, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlar. Sizlerden istenen senkron (eşzamanlı) olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşmanız ve onun geribildirimlerini almanızdır. Viyola Eğitmenliği programında Akadema tarafından özgün olarak oluşturulmuş viyola metod kitabı kullanılır. Buradan aldığınız Ders Tamamlama Belgesi Akadema eğitmeni olarak tanımlanmanızı sağlar. Eğitim programımız sayesinde bu eğitim programındaki parçaları öğretme konusunda eğitmenlik niteliği anlamında doğal olarak avantajlı olursunuz. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_MSC_022-Kontrbas Eğitmenliği

  Bu program, başlangıç düzeyinde Kontrbas eğitimi vermek isteyenler için tasarımlanmıştır. Ülkemizde amatör Kontrbas eğitimi veren eğitmenlerin niteliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarımızın başında gelmektedir. Başlangıç Kontrbas eğitmenliği seviyesi 4 haftalık bir süreci kapsar. Bu sürecin sonunda Ders Tamamlama Belgesi almak için başvurabilirsiniz. Sonra da istediğiniz gibi diğer seviyeleri alabilirsiniz. Kontrbas Eğitmenliği Ders Tamamlama Belgesi almak için çalgınızı iyi derecede çalıyor olmanız beklenir. Ders Tamamlama Belgesi almanın önkoşulu Kontrbas Eğitmenliği sınavını da tamamlamış olmaktır. Kontrbas eğitmenliği sınavı iki aşamalıdır: 1. Aşama programda istenen tüm parçaları bir öğrenciye öğretirken videolarınızın bizimle paylaşılması 2. Aşama program dahilinde öğretmeyi öğrendiğiniz tüm parçaları sizin kendinizin de Kontrbas ile seslendirdiğiniz videoları paylaşmanız ile gerçekleşir. Bu sınav 4 haftalık programın etkinlik ve ödevlerini tamamlamış kişilere, program sonunda yapılır. Kontrbas Eğitmenliği programı, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlar. Sizlerden istenen senkron (eşzamanlı) olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşmanız ve onun geribildirimlerini almanızdır. Kontrbas Eğitmenliği programında Akadema tarafından özgün olarak oluşturulmuş Kontrbas metod kitabı kullanılır. Buradan aldığınız Ders Tamamlama Belgesi Akadema eğitmeni olarak tanımlanmanızı sağlar. Eğitim programımız sayesinde bu eğitim programındaki parçaları öğretme konusunda eğitmenlik niteliği anlamında doğal olarak avantajlı olursunuz. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_MSC_023-Kanun Çalmayı Öğreniyorum 2

  Bu derste, “Kanun Çalmayı Öğreniyorum 1” dersinde öğretilenleri geliştiren yeni kavramlar, yeni teknikler ve yeni parçalar sunulmaktadır. Dersin temel amacı, başlangıç düzeydeki kanun çalma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmaktır. Birim zamanda “2 ve 3 ” vuruş ile kanunun tüm sahasında sağ elle, sol elle ve iki elle vuruş çalışmaları yaparak kanunda doğru ses üretme; kanundaki süsleme elemanlarından olan “önel” ve “ardıl” çarpma biçimlerinde parçalar çalışma; Tâ-tefe ve tefe-tâ biçimlerinde ritmik olarak yapılandırılmış eserler çalışma; eksiltme noktası uygulaması; rast beşlisi içinde segah perdesinin kanunda ayarlanması konuları bu derste ele alınmaktadır. 6 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_024-Piyano Eğitmenliği 2

  Piyano Eğitmenliği Programı İkinci Seviye Eğitiminin amacı; seçilmiş eserlerde başlangıç düzeyindeki temel teknik ve teorik bilgilerin öğretim tekniklerinin eğitmen adayına kazandırmaktır. Programın eğitim içeriğinde, anahtarların paralel öğrenimi, röpriz kavramı ve nüanslar, Do Majör gamı ve temel teknikleri ve öğrenim metotları, artikülasyon (staccato, legato), akor çalışması, Albert bası ve piyano pedallarının görevleri, çalışma yöntemleri, parmak numarası kavramlarının nasıl öğretileceği yer almaktadır. Program bütün bu amaçların öğretme, ölçme ve değerlendirme tekniklerini öğretmene verirken aynı zamanda süreci kontrol altında tutma yeterliliğini kazandırmayı hedeflemektedir. Süreçte adaydan istenilen etkinlik ve ödevleri yerine getirmesi, öğrendiklerini bir öğrenciye öğretme esnasında kayıt yaparak sisteme yüklemesi, seviyeye ait müfredattaki tüm parçaların bizzat yaptığı icralarını kayıt yaparak sisteme yüklemesidir. Bu kayıtlar üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda Piyano Eğitmenliği Sınavı’ndan başarılı olan adaylar Ders Tamamlama Belgesi almaya ve ileri seviyelere devam etme haklarını kazanırlar. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_MSC_025-Çello Eğitmenliği 2

  Bu program, başlangıç düzeyinde Çello eğitimi vermek isteyenler için tasarımlanmıştır. Ülkemizde amatör Çello eğitimi veren eğitmenlerin niteliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarımızın başında gelmektedir. Çello Eğitmenliği II programı 4 haftalık bir süreci kapsar. Bu sürecin sonunda Ders Tamamlama Belgesi almak için başvurabilirsiniz. Sonra da istediğiniz gibi diğer seviyeleri alabilirsiniz. Çello Eğitmenliği Ders Tamamlama Belgesi almak için çalgınızı sizin iyi derecede çalıyor olmanız beklenir. Ders Tamamlama Belgesi almanın önkoşulu Çello Eğitmenliği sınavını da tamamlamış olmaktır. Çello eğitmenliği sınavı iki aşamalıdır: 1. Aşama programda istenen tüm parçaları bir öğrenciye öğretirken videolarınızın bizimle paylaşılması 2. Aşama program dahilinde öğretmeyi öğrendiğiniz tüm parçaları sizin kendinizin de Çello ile seslendirdiğiniz videoları paylaşmanız ile gerçekleşir. Bu sınav 4 haftalık programın etkinlik ve ödevlerini tamamlamış kişilere, program sonunda yapılır. Çello Eğitmenliği programı, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlar. Sizlerden istenen senkron (eşzamanlı) olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşmanız ve onun geribildirimlerini almanızdır. Çello Eğitmenliği programında Akadema tarafından özgün olarak oluşturulmuş Çello metod kitabı kullanılır. Buradan aldığınız Ders Tamamlama Belgesi Akadema eğitmeni olarak tanımlanmanızı sağlar. Eğitim programımız sayesinde bu eğitim programındaki parçaları öğretme konusunda eğitmenlik niteliği anlamında doğal olarak avantajlı olursunuz. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_MSC_026-Keman Eğitmenliği 2

  Bu program, başlangıç düzeyinde Keman eğitimi vermek isteyenler için tasarımlanmıştır. Ülkemizde amatör Keman eğitimi veren eğitmenlerin niteliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarımızın başında gelmektedir. Keman eğitmenliği 2 seviyesi 5 haftalık bir süreci kapsar. Bu sürecin sonunda Ders Tamamlama Belgesi almak için başvurabilirsiniz. Sonra da istediğiniz gibi diğer seviyeleri alabilirsiniz. Keman Eğitmenliği 2 Ders Tamamlama Belgesi almak için çalgınızı sizin iyi derecede çalıyor olmanız beklenir. Ders Tamamlama Belgesi almanın önkoşulu Keman Eğitmenliği 2 sınavını da tamamlamış olmaktır. Keman eğitmenliği 2 sınavı iki aşamalıdır: 1. Aşama programda istenen tüm parçaları bir öğrenciye öğretirken videolarınızın bizimle paylaşılması 2. Aşama program dâhilinde öğretmeyi öğrendiğiniz tüm parçaları sizin kendinizin de Keman ile seslendirdiğiniz videoları paylaşmanız ile gerçekleşir. Bu sınav 5 haftalık programın etkinlik ve ödevlerini tamamlamış kişilere, program sonunda yapılır. Keman Eğitmenliği 2 programı, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlar. Sizlerden istenen eşzaman olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşmanız ve onun geribildirimlerini almanızdır. Keman Eğitmenliği 2 programında Akadema tarafından özgün olarak oluşturulmuş Keman metod kitabı kullanılır. Buradan aldığınız Ders Tamamlama Belgesi Akadema eğitmeni olarak tanımlanmanızı sağlar. Eğitim programımız sayesinde bu eğitim programındaki parçaları öğretme konusunda eğitmenlik niteliği anlamında doğal olarak avantajlı olursunuz. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_MSC_027-Flüt Öğreniyorum 1

  Üflemeli bir çalgı olan flüt, kolay ulaşılabilir olması, ses renginin zenginliği, zarafeti, repertuarının genişliği ile dünyada ve ülkemizde en çok ilgi gören ve sevilen çalgıların içinde yer almaktadır. Flütü icra etmek için katılımcılardan beklenen, zaman ayırmak, dikkat etmek ve sabır göstermektir. Dersin temel amacı flüt çalmaya başlangıç becerilerini kazandırmaktır. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_028-Müzik Yetenek Sınavlarına Hazırlık Eğitmenliği

  İlköğretim, lise ve üniversite seviyesinde müzik eğitimi almak isteyen kişiler, bu kurumların açtığı sınavlara tabi tutulmaktadırlar. Bu ders, bu yetenek sınavlarına öğrenci hazırlayan eğitmenler için hazırlanmıştır. Ders, sınavın yapılış şekli, öğrencilerin sınava adapte olmakta zorlandığı konular, bu konular için çözüm ve çalışma önerilerini içermektedir. Bu derse müzik eğitimi almış kişiler katılabilirler. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_029-Beste Yapmayı Öğreniyorum 1

  Bu ders, temel düzeyde bestecilikle ilgilenen ve kısa tek sesli ezgiler bestelemek isteyen amatörlere, besteciliğin temel ilkelerini, basit besteleme yöntemlerini öğretmek ve 20-30 ölçülük ezgiler tasarlamaya dair teknik bilgi kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Programa katılabilmek için temel düzeyde solfej ve müzik teorisi bilgi ve becerisine, temel düzeyde bir çalgı çalabilme becerisine ve temel düzeyde nota yazma/okuma bilme becerisine sahip olmanız gerekmektedir. Bu derste, bir bestenin nasıl tasarlandığı anlatılmakta; besteciliğin temelinde olan, benzerlik, karşıtlık, tekrar, çeşitleme gibi teknikler ve motif, cümle gibi biçim öğeleri tanıtılmakta; bir motifin başlangıç ve bitiş sesinin ve motifin ritmik yapısının ezgisel tasarıma etkisi gösterilmekte ve bir beste yaparken dikkat edilmesi gereken diğer hususlar hakkında bilgi verilmektedir. Bu kazanımların sonucunda, katılımcıların bir motif yaratarak bu motiften 4-5 cümle uzunluğunda bir şarkı besteleyebilmeleri beklenmektedir. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MSC_030-Gitar Eğitmenliği 1

  Bu program, başlangıç düzeyinde klasik gitar eğitimi vermek isteyenler için tasarımlanmıştır. Ülkemizde amatör gitar eğitimi veren eğitmenlerin niteliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarımızın başında gelmektedir. Başlangıç gitar eğitmenliği seviyesi 4 haftalık bir süreci kapsar. Bu süreç içinde oturuş, gitar tutuşu, sağ ve sol el teknikleri, nota öğretimi, ses üretimi ve gitarda bir oktavlık ses aralığında melodi çalma konularının nasıl öğretilebileceği anlatılmaktadır. Bu sürecin sonunda Ders Tamamlama Belgesi almak için başvurabilirsiniz. Sonra da istediğiniz gibi diğer seviyeleri alabilirsiniz. Gitar Eğitmenliği Ders Tamamlama Belgesi almak için çalgınızı sizin iyi derecede çalıyor olmanız beklenir. Ders Tamamlama Belgesi almanın önkoşulu Gitar Eğitmenliği sınavını da tamamlamış olmaktır. Gitar eğitmenliği sınavı iki aşamalıdır: 1. Aşama programda istenen tüm parçaları bir öğrenciye öğretirken videolarınızın bizimle paylaşılması 2. Aşama program dahilinde öğretmeyi öğrendiğiniz tüm parçaları sizin kendinizin de gitar ile seslendirdiğiniz videoları paylaşmanız ile gerçekleşir. Bu sınav 4 haftalık programın etkinlik ve ödevlerini tamamlamış kişilere, program sonunda yapılır. Gitar Eğitmenliği programı, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlar. Sizlerden istenen senkron (eşzamanlı) olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşmanız ve onun geribildirimlerini almanızdır. Program yapısı Klasik Gitar Öğreniyorum I dersinin içeriklerinin öğrencilere nasıl sunulabileceği üzerine tasarlanmıştır. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_MSC_031-Gitar Eğitmenliği 2

  Gitar Eğitmenliği I programının devamı niteliğinde tasarlanan Gitar Eğitmenliği II dersleri, başlangıç düzeyinde gitar eğitimi vermek isteyen bireyler için tasarlanmıştır. Ülkemizde amatör gitar eğitimi veren eğitmenlerin niteliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarımızın başında gelmektedir. Gitar Eğitmenliği 2 seviyesi 4 haftalık bir süreci kapsar. Bu süreç içinde çok sesliliğe geçiş, gitarda bas teller, formun önemi, örnek çok sesli eserler, tırnak bakımı, gitar müziği tarihi ve basit ısınma teknikleri konularının nasıl öğretilebileceği anlatılmaktadır. Bu sürecin sonunda Ders Tamamlama Belgesi almak için başvurabilirsiniz. Sonra da istediğiniz gibi diğer seviyeleri alabilirsiniz. Gitar Eğitmenliği Ders Tamamlama Belgesi almak için çalgınızı sizin iyi derecede çalıyor olmanız beklenir. Ders Tamamlama Belgesi almanın önkoşulu Gitar Eğitmenliği sınavını da tamamlamış olmaktır. Gitar eğitmenliği sınavı iki aşamalıdır: 1. Aşama programda istenen tüm parçaları bir öğrenciye öğretirken videolarınızın bizimle paylaşılması 2. Aşama program dahilinde öğretmeyi öğrendiğiniz tüm parçaları sizin kendinizin de gitar ile seslendirdiğiniz videoları paylaşmanız ile gerçekleşir. Bu sınav 4 haftalık programın etkinlik ve ödevlerini tamamlamış kişilere, program sonunda yapılır. Gitar Eğitmenliği programı, belirli bir yerde ve zamanda bilgisayar başında olmanıza gerek kalmadan eğitim sürecindeki etkinliklere katılmanıza da olanak sağlar. Sizlerden istenen senkron (eşzamanlı) olmayan dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşmanız ve onun geribildirimlerini almanızdır. Program yapısı Klasik Gitar Öğreniyorum II dersinin içeriklerinin öğrencilere nasıl sunulabileceği üzerine tasarlanmıştır. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.

 • MOOC_EDU_003-Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm

  İçinde bulunduğumuz dijital çağda hemen her alandaki kurumsal yapılarda ve iş yapma biçimlerinde köklü değişiklikler olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. İmalat işletmeleri yanında iletişim, bankacılık, sağlık kurumları gibi hizmet sektöründeki teknolojik değişimler; robotlar, akıllı sistemler, e -ticaret, sosyal medya, e-devlet, mobil iletişim gibi uygulamalar hemen aklımıza gelen örnekler. Bu değişimlerin, dönüşümlerin temelinde teknolojinin sağladığı işleri daha hızlı, etkili ve ucuz yapabilme olanakları yanında bilginin anında kaydedilmesi, çok hızlı işlenmesi ve iletilmesi ve karar süreçlerinde kullanılması var. Eğitim sektörünün bütün bu gelişmelere duyarsız kalmasının, bu fırsat ve olanaklardan yararlanmamasının söz konusu olamayacağı açık. Nitekim önceleri uzaktan eğitim olarak başlayan teknoloji destekli uygulamalar günümüzde e-öğrenme, açık ders kaynakları, kitlesel çevrimiçi dersler, mobil öğrenme, mikro öğrenme gibi modellere evrilerek çoğalıyor ve yaygınlaşıyor. Eğitimin okulların dört duvarı ile sınırlı olmadığını, öğrenmenin her yerde ve her zaman gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu hemen herkes kabul ediyor. Ancak yükseköğretim kurumlarının teknolojideki bu gelişmelerden tam olarak yararlanmalarını sağlayacak yönetsel bir dönüşüm içerisinde olduğunu söylemek oldukça zor. Teknolojik altyapı ve donanım yönüyle çok büyük yatırımlar yapılıyor, e-öğrenme, uzaktan eğitim, mobil öğrenme gibi çeşitli uygulamalar gerçekleştiriliyor olmakla birlikte yükseköğretim kurumları geleneksel yapılarını ve eğitim öğretim süreçlerini değiştirme konusunda çok istekli gözükmüyorlar. Yönetsel çabalar teknolojik dönüşümün başarılı olmasına odaklanıyor ve yapılmakta olanların teknoloji destekli olarak yapılması reform olarak görülüyor. Eğitim süreçlerinin etkililiği ve verimliliği, paydaşların memnuniyeti, yatırımların maliyeti gibi hususlar pek dikkate alınmıyor. Yukarıdaki tespit ve görüşler ışığında bu ders yükseköğretim sisteminde dijital dönüşümün yönetsel boyutuna dikkat çekmek için hazırlanmıştır. Dijital çağın fırsatlarından yararlanılması kadar gereklerinin de yerine getirilmesi için yükseköğretimde dönüşüm zorunludur; ancak bu dönüşüm eğitim sisteminin tüm bileşenlerini içeren yönetsel bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda dersimiz dört bölümden oluşmaktadır: Eğitimde Değişen Paradigmalar ve Yükseköğretim bölümünde eğitimdeki değişim eğilimlerinin niteliği ve tarihçesi incelenecek, eğitsel ve yönetsel faaliyetlere egemen olan bakış açıları (paradigmalar) değerlendirilecektir. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm bölümünde dijital çağdaki teknolojik gelişmelerin yükseköğretimdeki yansımaları incelenecek ve değerlendirilecektir. Dijital Dönüşümün Yönetsel Boyutları bölümünde yükseköğretim kurumlarındaki dönüşüm olgusunun yönetsel boyutları sistem kavramı ve bilimsel yaklaşım çerçevesinde ele alınarak sistem bileşenleri değerlendirilecektir. Dijital Dönüşümün Aracı Olarak Öğrenme Yönetim Sistemleri bölümünde kaynakların sunumu, eğitsel faaliyetlerin ve etkileşimlerin gerçekleştirilmesi ve izlenmesi, paydaşlar arasındaki işbirliklerinin kurulması gibi amaçlara hizmet eden bütünleşik yazılımlar olan Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (LMS) yükseköğretimi dönüştürme konusundaki rolü değerlendirilecektir. Çeşitli okuma kaynaklarının sunulacağı dersimiz 6 hafta sürelidir.

 • MOOC_EDU_004-Zihin Yetersizliğinde Aile ve Uyum Süreci

  Bu derste zihin yetersizliği olan bireye sahip ailelerin çocuğundaki yetersizlik durumunu öğrenmeleriyle başlayan yaşamlarındaki değişiklikler, onların yetersizliğe uyum sağlama süreçlerini etkileyen faktörler ve yetersizliğe uyumu kolaylaştıran stratejiler yer almaktadır. Dersin süresi 6 haftadır. İlk hafta yetersizliğe uyum süreci; ikinci hafta yetersizliği anlamak ve anlatmak; üçüncü hafta çevreden alınacak destekler; dördüncü hafta çevreye uyum; beşinci hafta karar verme, problem çözme ve etkili iletişim; altıncı hafta zaman yönetimi ve stresle başa çıkma konuları işlenmektedir.

 • MOOC_EDU_005-Zihin Yetersizliği Olan Çocukla Çalışma Becerileri

  Bu derste zihinsel yetersizliğe sahip çocuklarla çalışma becerileri ve çocukların davranışlarının yönetimi konusu ele alınmaktadır. Dersin süresi 6 haftadır.

 • MOOC_EDU_006-Zihin Yetersizliği olan Çocuklar için Geleceğe Hazırlanma

  Bu derste zihin yetersizliği olan bireyler geleceğe hazırlanırken onlara destek olmak için yapılması gerekenler konusunda bilgiler paylaşılmaktadır. Dersin süresi 4 haftadır.

 • MOOC_EDU_007-Zihin Yetersizliği Olan Çocuklar

  Bu derste zihinsel yetersizliğin doğası, zihinsel yetersizliği olan çocukların gelişim özelliklerini ve sağlık sorunlarını ele alınmaktadır. Dersin süresi 6 haftadır.

 • MOOC_EDU_008-Zihin Yetersizliği Alanındaki Yasal Düzenlemeler

  Bu derste zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin ailelerinin yararlanabileceği sosyal destek ağları ve zihinsel yetersizliği olan bireylere yönelik yasal düzenlemeler yer almaktadır. Dersin süresi 6 haftadır.

 • MOOC_EDU_009-PISA-Matematik Okuryazarlığının Desteklenmesi

  Matematiksel bilgi ve becerileri gerçek yaşamda kullanma ve gerçek yaşam durumlarını matematiksel olarak yorumlama olarak tanımlanabilen matematik okuryazarlığının matematik eğitimindeki ve toplumsal gelişimdeki önemi açıktır. Bu önem, katılımcı ülkelere eğitim sistemlerini diğer katılımcı ülkelerin eğitim sistemleri ile karşılaştırma olanağı sunan PISA Uluslararası Değerlendirme çalışmasının da bir sonucu olarak daha görünür hale gelmiştir. PISA Uluslararası Değerlendirmesi sonuçları, katılımcısı olan ülkemiz için de matematik okuryazarlık düzeyinin yükselmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda matematik eğitimi ile ilişkili bireylere, özellikle de matematik öğretmenlerine düşen sorumluluk açıktır. Hedef kitlesi; matematik öğretmenleri, matematik öğretmen adayları, matematik eğitimi araştırmacıları ve matematik eğitimi ile ilişkili olan bireylerden oluşan bu derste katılımcılara matematik okuryazarlığı, PISA Uluslararası Değerlendirmesi ve PISA matematik okuryazarlığı çerçevesi bağlamında genel bilgi kazandırmak ve öğrenme ortamlarında matematik okuryazarlığını desteklemelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Dersin sonunda katılımcılar matematik okuryazarlığını açıklayabilecek; PISA matematik okuryazarlık döngüsünü açıklayabilecek; bir PISA matematik probleminin çözüm sürecini, matematiksel süreçler ve matematiksel yeterlikler bağlamında analiz edebilecek; matematik öğrenme sürecinde matematik okuryazarlığının desteklenmesini açıklayabilecek; problem çözme sürecinde matematiksel süreçleri ve matematiksel yeterlikleri desteklemeye yönelik öğretim etkinliği tasarlayabilecektir. Ders sürecinde bireysel öğrenmeye uygun çeşitli materyaller ile çalışılacaktır. Katılımcılar, ilk iki modülde PISA ve matematik okuryazarlığı bağlamında kuramsal bilgiyi inceleyebilecekler, üçüncü modülde ise ilk iki modülde edindikleri bilgiler ışığında örnek PISA matematik problemlerinin matematiksel süreçlere göre analizini yapabileceklerdir. Dördüncü modülde PISA matematik okuryazarlığı döngüsünde ele alınan matematiksel yeterlikleri detaylı inceleyebilecek ve ardından beşinci modülde örnek problemleri yeterlikler bağlamında analiz edebileceklerdir. Sonuncu modülde ise önceki modüllerde edinilen bilgilerin, kurgulanmış öğrenme ortamlarındaki uygulamalarına ilişkin öğrenme materyalleri bulabilecek ve matematik okuryazarlığını destekleme amacı doğrultusunda öğrenme ortamları tasarlayabileceklerdir. Dersin süresi 6 hafta olup her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_EDU_010-Üstün Yetenekli Çocuklar

  Ders kapsamında üstün yetenek kavramı, üstün yeteneğin tanılanması, üstün yetenekli bireylerin sosyal-duygusal özellikleri farklı başlıklar altında ele alınmaktadır. Katılımcılar ders süreci sonunda kimlerin üstün yetenekli olarak değerlendirilebileceği, tanılama süreçleri, üstün yetenekli bireylerin özellikleri ve bu bireylere yönelik eğitim programlarından biri olan Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) hakkında bilgi edinmiş olmaktadır Ders süreci her hafta içi ayrı olarak hazırlanan, konu uzmanlarının yer aldığı etkileşimli videolarla devam etmekte, her ders sonunda derse yönelik düşünce ve sorular forum alanında paylaşılmaktadır. Ayrıca ders sürecinde her hafta katılımcılardan "üstün yetenekli öğrencilerin" konu alındığı bir makale incelemeleri istenmektedir. Sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için her derse ait etkinliklerin yapılması gerekmektedir. Ders içeriğine yönelik hazırlanan hiçbir içeriğin hiçbir ortamda paylaşılmaması gerekmektedir. Dersin süresi 6 haftadır.

 • MOOC_HAS_001-Temel İlk Yardım Bilgisi

  Can çekişen bir kişiyle karşılaştığınızda o kişiye nasıl yardım edileceğini bilmiyor olmanız karşılaşılabilecek korkunç bir durumdur. İlkyardım bilgisi ve eğitiminin, insan yaşamını kurtarmadaki önemi pek çok çalışmada vurgulanmasına rağmen toplumumuzda maalesef ilkyardım bilgi ve beceri düzeyleri yetersizdir. İlkyardım becerilerine sahip kişi sayısını arttırmak, ilk yardımın üç temel amacının gerçekleşmesine yol açacaktır. Yaralı ya da hasta kişilerin hayatta kalmasını sağlamak, durumlarının kötüye gitmesini engellemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak. Binlerce insan geç kalmış, yetersiz ya da yanlış ilk yardım müdahalesinden dolayı ya ölmekte ya da daha fazla acı çekmektedir. Olayın meydana gelme zaman ile profesyonel yardımın olay yerine gelme zaman periyodu ölüm ve yaşam arasındaki farkı belirlemede önemlidir. Başka bir deyişle, havayolu tıkanması bir kişinin ölümüne kısa sürede (3-4 dakika) neden olurken ambulansın olay yerine gelme süresi 8 dakikadan fazla sürebilir. Bu nedenle olay yerinde bulunan kişilerin vakit kaybetmeden temel ilk yardım uygulamalarını yapmaları gerekir. Temel ilk yardım müdahalelerini yapabilmek için de temel düzeyde ilk yardım bilgilerinin ve uygulamalarının bilinmesi gerekmektedir. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_HAS_003-Doğanın Şifalı Yağları

  Günümüzde doğal kaynaklı ürünlerin sağlık alanında kullanımı büyük bir hızla artmaktadır. Gün geçtikçe artan bu yoğun ilgi ile karşımıza gerek marketlerde gerekse yazılı ve görsel medyada kaliteleri hakkında fikir sahibi olamadığımız yüzlerce ürün çıkmaktadır. Bu geniş yelpaze içinde genellikle dermokozmetik amaçlarla kullanılan, mide bulantısı, burun tıkanıklığı gibi gündelik basit sağlık problemlerinin giderilmesi, kaygı, panik bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi durumların hafifletilmesi veya bütüncül bir yaklaşımla iyi hissetme haline ulaşılmasında doğal yağlar bu anlamda büyük önem kazanmıştır. Şifalı; diğer bir deyişle tedavi etkinliğine sahip olan doğal yağlar dediğimizde aklımıza bitkilerden damıtma veya diğer ismiyle distilasyon yöntemleri elde edilen uçucu özellikteki esanslar (eterik yağlar, uçucu yağlar) ile genellikle bitkilerin tohum ve meyvelerden sıkma yoluyla elde edilen sabit yağlar gelir. Bu yağlardan tedavide faydalanabilmek için öncelikle doğal kaynaklardan elde edilmiş olması, belirli bir kaliteye sahip olması ve doğru şekilde uygulanması gereklidir. Bu bilgiler ışığında, dersimizde uçucu ve sabit yağların kaynakları, elde edilme yöntemleri, kalite standartları, sağlık üzerindeki olumlu etkileri, uygulama yolları ve güvenli kullanımları hakkında temel bilgilerin kazanılması amaçlanmaktadır. Dersimiz görsel sunumlar, kısa videolar ve tartışmalar şeklinde sizlere aktarılacak, her hafta sizlerden çeşitli etkinliklere katılımınız istenecektir. Derste başarı sağlayabilmeniz için aktarılan bilgilerin forum alanında tartışılması, sizlere verilen piyasa araştırması etkinliklerini ve konuyla ilgili anket formlarının doldurulması gibi etkinlikleri yerine getirmeniz beklenmektedir. Yapılan piyasa araştırmalarında tarafınızdan temin edilen ve sizler tarafından basit yöntemlerle kontrolü yapılan uçucu yağ ve sabit yağların örneklerinin ait olduğu markaların forum alanında tartışılması, lehte veya aleyhte herhangi fikir beyanında bulunulmamasına dikkat edilmelidir. Ders Süresi: 4 HAFTA Ders Türü: Rehber Gözetimli Ders Dili: TÜRKÇE (Turkish)

 • MOOC_HAS_002-Doğal Eczane

  Günümüzde doğal kaynaklı ürünlerin sağlık alanında kullanımı büyük bir hızla artmaktadır. Gün geçtikçe artan bu yoğun ilgi ile karşımıza gerek marketlerde gerekse yazılı ve görsel medyada kaliteleri hakkında fikir sahibi olamadığımız yüzlerce ürün çıkmaktadır. Bu geniş yelpaze içinde genellikle dermokozmetik amaçlarla kullanılan, mide bulantısı, burun tıkanıklığı gibi gündelik basit sağlık problemlerinin giderilmesi, kaygı, panik bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi durumların hafifletilmesi veya bütüncül bir yaklaşımla iyi hissetme haline ulaşılmasında doğal yağlar bu anlamda büyük önem kazanmıştır. Şifalı; diğer bir deyişle tedavi etkinliğine sahip olan doğal yağlar dediğimizde aklımıza bitkilerden damıtma veya diğer ismiyle distilasyon yöntemleri elde edilen uçucu özellikteki esanslar (eterik yağlar, uçucu yağlar) ile genellikle bitkilerin tohum ve meyvelerden sıkma yoluyla elde edilen sabit yağlar gelmektedir. Bu yağlardan tedavide faydalanabilmek için öncelikle doğal kaynaklardan elde edilmiş olması, belirli bir kaliteye sahip olması ve doğru şekilde uygulanması gereklidir. Bu bilgiler ışığında, dersimizde uçucu ve sabit yağların kaynakları, elde edilme yöntemleri, kalite standartları, sağlık üzerindeki olumlu etkileri, uygulama yolları ve güvenli kullanımları hakkında temel bilgilerin kazanılması amaçlanmaktadır. Dersimiz görsel sunumlar, kısa videolar ve tartışmalar şeklinde aktarılacak, her hafta sizlerden çeşitli etkinliklere katılımınız istenecektir. Derste başarı sağlayabilmeniz için aktarılan bilgilerin forum alanında tartışılması, sizlere verilen piyasa araştırması etkinliklerini ve konuyla ilgili anket formlarının doldurulması gibi etkinlikleri yerine getirmeniz beklenmektedir. Yapılan piyasa araştırmalarında tarafınızdan temin edilen ve sizler tarafından basit yöntemlerle kontrolü yapılan uçucu yağ ve sabit yağların örneklerinin ait olduğu markaların forum alanında tartışılması, lehte veya aleyhte herhangi fikir beyanında bulunulmamasına dikkat edilmelidir. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_HAS_004-Sağlıklı Yaşam İçin Doğru Beslenme ve Farkındalık

  Ana Hedef Sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmaktır. İnsanların asla vazgeçemeyeceği en temel ihtiyaç beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme, besin seçimi gibi konularda farkındalık yaratarak ,davranış değişikliği ile sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı olarak benimsemek oldukça önemlidir. Ayrıca insanlar için bir diğer önemli konu sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşamak ve yaşam kalitesini artırmak için gerekli olan besinleri vücuduna alıp kullanmasıdır. Bu doğrultuda temel besin maddelerini tanımak, yaşa ve kişinin özel durumlarına göre beslenme seçeneklerini bilmek hedeflerden birisidir. Günlük gıda alışverişinde kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar ve bununla ilgili farkındalık yaratmak oldukça önem taşımaktadır. Gıda terörünün giderek arttığı sağlıklı gıdaya ulaşmanın zorlaştığı bir dünyada yaşıyoruz dünya öyle bir hal aldı ki herkes evine, mutfağına ne sokacağı, çoluk çocuğuna ne yedireceği konusunda bir bilgi karmaşası yaşıyor.Çünkü her kaynak farklı bir bilgi veriyor. Peki bizler neye inanacağız ne yiyeceğiz, yiyeceklerimizi nereden alacağız ve daha da önemlisi bu konuda doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir işte tam da bu sorulara cevap bulacağız. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak, sağlıklı beslenme bilincini kazandırmak bu dersin amacını oluşturmaktadır. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_LAN_002-Arapçaya Giriş

  Bu derste, Arap harflerini ve bu harflerin gösterdikleri sesleri, harfleri işaretlerle (harekelerle) seslendirmeyi, harfleri birleştirmeyi, harfleri uzatarak okumayı ve kelime sonlarını seslendirmeyi, isimlerde belirliliği ve bunlarla birlikte Arap alfabesi ile yazı yazmayı öğretmeyi hedefliyoruz.

 • MOOC_LAN_003-Rusçaya Giriş

  Rusça, Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir. Rusça dünya üzerinde en çok konuşulan 6. dildir. Rus dilinde Kiril Alfabesi kullanılır. XX. yüzyılın önemli dillerinden biri olan Rusça günümüzde 260 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Dersimizin hedefi sizlere Rusça okumayı ve 100 civarında kelime bilgisiyle sade cümleleri oluşturmayı öğretmek; sizleri gramer konularıyla çok yormadan alfabenin yanı sıra Rusçada cümle yapıları ile de tanıştırmak ve konuşmaya hazırlamaktır. Ders 6 hafta sürecektir. Her derste fonetik, gramer ve kelime bilgisiyle ilgili konular anlatılacaktır. Ders boyunca sizlerin de derse katılımınız öngörülmektedir. Ders sonunda verilen etkinliklerin tümünü başarılı şekilde yerine getirenler dönem sonu katılım belgesi alabilecekler.

 • MOOC_LAN_004-Arapça Öğreniyorum 1

  Bu programda Arapçada zamirleri, yakını işaret ederken kullanılan işaret isimlerini, Arapça bitişik zamirleri, Arapçada eril ve dişil kelime yapılarını, Arapçada ikil isimleri tanıtmayı, bsit cümleler ile temel düzeyde Arapça bilgisi vermeyi hedefliyoruz.

 • MOOC_LAN_005-Yazma Becerisine Yönelik İş İngilizcesi

  Bu dersin öğretim dili İngilizcedir ve size iş hayatınızda yalın İngilizce kullanarak etkili ve uygun yazışmalar gerçekleştirmenizde yardımcı olmayı amaçlayan bir ders olarak tasarlanmıştır. Bu ders, yazışmalarda yalın İngilizce kullanımı, iş hayatına yönelik daha profesyonel e-postalar yazma, kurum içi yazışmalar gerçekleştirme, meslek hayatına yönelik toplantı gündemi oluşturma ve iş hayatına yönelik telefonda iletişim yönetimi stratejileri kazandırmasından dolayı özgün bir derstir. Bu bahsi geçen becerilere ilave olarak aynı zamanda genel İngilizce becerilerinizi de geliştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece, iş hayatında gerçekleştirebileceğiniz yazışmalara yönelik İngilizce gramer ve kelime bilginizi geliştirmeniz hedeflenmektedir. Bu dersin sonunda, yalın İngilizce kullanarak çeşitli iş bağlamlarında mesleki yazışmalar gerçekleştirebilecek; verilen iş mektubu ve iş e-postaları arasındaki yapısal ayrımları saptayabilecek; e-posta kanalı ile etkili mesleki yazışmalar gerçekleştirebilecek; İngilizce toplantı gündemi oluşturabilecek, meslek hayatınızdaki telefon görüşmelerinde etkili iletişim stratejilerini kullanabileceksiniz. Ders 5 haftalık olarak tasarlanmıştır ve öğrencilerin ders içeriğine uygun oldukları zaman dilimlerinde haftalık olarak erişim sağlamaları, ilgili videoları dikkatle izlemeleri ve sonrasında öğretim elemanınca belirlenen görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Ancak bu yolla dersin hedeflediği kazanımlara öğrencilerin ulaşması mümkün olacaktır.

 • MOOC_LAN_006-Rusça Öğreniyorum 1

  Rusça, Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir ve dünya üzerinde en çok konuşulan 6. dildir. Rus dilinde Kiril Alfabesi kullanılır. XX. yüzyılın önemli dillerinden biri olan Rusça günümüzde 260 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Rusçaya Giriş dersinin devamı olan Rusça Öğreniyorum-1 sizlerin Rusça bilgisini daha ileri bir seviyeye götürmeyi hedeflemektedir. Bu ders sonucu Rusçaya Giriş dersinde edindiğiniz gramer ve 100 civarı kelime bilgisine 200 civarında kelime daha ve gramer konuları eklenecektir. Dersimizin amacı sizleri gramer konularıyla çok yormadan konuşma becerilerinizi geliştirmek, Rusçanın bir dil olarak mekanizmasını açıklayarak öğrenimini kolaylaştırmaktır. Ders 6 hafta sürecektir. Her derste gramer, cümle yapısı ve kelime bilgisiyle ilgili konular anlatılacaktır. Ders boyunca sizlerin de derse katılımınız beklenilmektedir. Ders sonunda verilen etkinliklerin tümünü başarılı şekilde yerine getirenler dönem sonu katılım belgesi alabilecekler. Rusça Öğreniyorum 1 dersine Rusça alfabeyi ve okumayı, kısa soru ve cevap cümle yapılarını bilen ve Rusça kelime bilgisi 100 kelime civarında olan herkes katılabilir.

 • MOOC_LAW_001-Uyuşmazlıklara Dostane Çözümler: Arabuluculuk

  Anlaşmazlık ve uyuşmazlık, kişiler arası ilişkilerin doğasının bir sonucudur. Bu durum, kendisini, bazen özel hukuk alanında (sözleşmeler, aile hukuku ve benzeri), bazen ise kamu hukuku (ceza hukuku) noktasında gösterebilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, haklarının bir şekilde ihlal edildiği düşüncesinde iseler, Devlet Mahkemelerine başvurmak noktasında her zaman serbesttirler (hak arama hürriyeti; Anayasa m. 36). Bununla birlikte, mevcut uyuşmazlığın tarafları, aralarındaki problemin çözümünü, salt Devlet yargısı, yani mahkemeler nezdinde çözmek zorunda değillerdir. Türk hukuku bu noktada bir hayli yol kat etmiş olup, gerek Kıta Avrupası gerek Anglo-Amerikan hukukunda bilinen pek çok alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemini kabul etmiştir. Bu çerçevede, uyuşmazlığın taraflarının bizzat kendilerinin, dava sonucunda verilecek kararı beklemek yerine, bir uzmanın yanında bir araya gelerek, aralarındaki anlaşmazlığı çözebileceği yöntemler kendisini hukukun pek çok alanında göstermektedir. Yukarıda verdiğimiz açıklamalar çerçevesinde, önerdiğimiz dersin de, başta Adalet Programı olmak üzere, Açıköğretim Fakültesinin farklı alanlarında eğitim alan öğrenciler açısından ilgi çekici olacağı kanısındayız. Bu yöntemler, sadece hukukçuları değil, tüm vatandaşları ilgilendirmektedir. Çünkü, bu yöntemlerde, mahkeme gibi bir organ tarafından karar alınması söz konusu değildir. Tam tersine, bir anlaşmaya, uzlaşmaya ulaşacak olanlar, bu konuda karar verecek olanlar, bizzat uyuşmazlığı tarafları, yani vatandaşlardır. Süresi 4 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MAE_001-Girişimciliğe Başlangıç

  Girişimcilik, iş fırsatların gözlemlenmesi sonucunda değer yaratım süreci olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 18 Aralık 2006 tarihli “Hayat Boyu Öğrenme Becerileri” ile ilgili olarak belirlemiş olduğu “Anahtar Yeterlilikler” tavsiye kararında, bireylere kazandırılması hedeflenen sekiz anahtar yeterlilikten biri olarak eğitim ve öğretimin her aşamasında “inisiyatif alma duygusu ve girişimcilik” yer almaktadır. Bugün gelinen noktada mesleksizlik ve beraberinde ortaya çıkan işsizlik, gerek gelişmekte olan gerekse de gelişmiş ülkelerin tamamının çözüm aradığı önemli bir sorundur. Bu açıdan bakıldığında girişimcilik; ekonomi politikaları açısından önemli olduğu kadar uygulanmak istenen sosyal politikalar açısından da son derece önemlidir. Büyüme ve istihdamın sağlanması, diğer bir anlatımla ülkelerin kalkınması, yatırıma ve katma değeri yüksek ürünler üretebilecek inovatif yapıdaki işletmelerin kurulmasına bağlıdır. Bu yüzden girişimcilik ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve beraberinde girişimcilik ekosisteminin yaratılması bireyler, işletmeler ve toplum açısından son derece önemlidir. Öte yanda, Avrupa Konseyi’nin sıraladığı bir diğer yeterlik ise teknoloji okuryazarlığıdır. Bir başka deyişle, bireylerin teknolojiyi etkili kullanması ve teknoloji kullanarak yenilikçi ürünler ortaya koyabilmeleri hedeflenmektedir. Bu ders, temel düzeyde hem teknoloji hem de girişimcilik becerileri kazandırmayı hedefleyen son derece özgün bir içeriğe sahiptir. Toplam 5 hafta süreli bu ders büyük ölçüde bireysel öğrenmeye dayalı geliştirilmiştir.

 • MOOC_MAE_002-Paramı Yönetebiliyorum

  Tüketim kültürünün hâkimiyetini artırdığı günler yaşanmakta. Her tüketimin bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor. Finans kelimesi rakamlar, grafikler vb. çağrıştırdığından ilk planda çoğumuza ilginç gelmese de insanlık tarihinde uzmanlaşmanın ve takas ekonomisinin başlangıcından beri hayatımızın içinde olan bir kavram. Bununla birlikte yakın geçmişe kadar finansal işlemlerin hayatımızdaki yeri daha sınırlıydı. Ödemeler büyük ölçüde nakitle yapılıyordu; kredi kartları, mobil ve çevrimiçi alışveriş ve ödeme, bireysel krediler günlük yaşamımızda oldukça sınırlı bir yer kaplıyordu. Tasarruf boyutunda da neredeyse tüm alternatiflerimiz altın ve banka mevduatından ibaretti. Artık çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Ödeme türleri, harcamalarımızı ve yatırımlarımızı finanse etme biçimlerimiz, vadeli ve kredili işlemler, tasarruf yöntemleri ve tasarruflarımızı değerlendirebileceğimiz alternatif mecralar olağanüstü çeşitlendi ve buna paralel olarak da karmaşıklaştı. Bu gelişmeler hem olağanüstü fırsatları hem de tehditleri beraberinde getiriyor. Yaşıyorsak, hoşlansak da hoşlanmasak da, finans yönetimi yapmak zorundayız. Bu hem kişiler hem de işletmeler için geçerli. Bu programda temel olarak bireysel finans yönetimi üzerinde durulmaktadır. Ancak buradaki ilkeler büyük ölçüde işletme, dernek, belediye, kamu kurumu gibi kaçınılmaz olarak finansal işlemlerle iç içe olan tüm birimlerin finans yönetimine de uyarlanabilecek ilkeler. Her yurttaşın sahip olması gereken temel finansal bilgi birikimi “finansal okuryazarlık” olarak adlandırılmaktadır. Fnansal okuryazarlık yeterliğine sahip olmak, bizim için kıt ve değerli bir kaynak niteliğindeki “para”nın, bir başka deyişle milli kaynaklarımızın daha etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak hem kişisel hem de milli kalkınmamızı yukarılara taşıyacak önemli bir nitelik. Konu OECD, G20 gibi başat uluslararası organizasyonların gündeminde de önemli yer tutmakta. Hükümetler ülkelerinde finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için pek çok faaliyette bulunmakta. Paramı yönetebiliyorum, çünkü para, fonksiyonu hayatımızı kolaylaştırmak olan bir araçtır. Ama eğer onu yönetemezsek, o bizi yönetebilir. Dersin süresi 5 haftadır.

 • MOOC_MAE_003-Yönetimde Postmodern Yaklaşımlar

  Günümüzde, küreselleşme ile birlikte rekabet giderek şiddetlenmektedir. Bunun sonucu olarak rekabet üstünlüğü elde etmek ve bu üstünlüğü muhafaza etmek oldukça güçleşmektedir. Son yıllarda bu üstünlüğü muhafaza etmek için yönetim ve organizasyon alanında pek çok yeni gelişme ortaya çıkmakta, yeni kavram, teknik ve yaklaşımlardan söz edilmektedir. Genel olarak bu yaklaşımlar, performans artırımı ve maliyet azaltılması yoluyla rekabet üstünlüğü sağlamakta ve bu üstünlüğün korunmasına yardımcı olmaktadır. Bazı kaynaklarda, postmodern yönetim yaklaşımları olarak da ifade edilen bu kavram ve yaklaşımlar bu dersin ana konusudur ve derste, söz konusu bu kavramlara ilişkin bir bakış açısı yaratmak ve bilgi birikimini artırarak farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Dersin süresi 6 haftadır.

 • MOOC_MAE_005-İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Uygulamaları

  İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için çeşitli kaynaklara ihtiyaçları vardır. Bu kaynaklar fiziksel kaynaklar, finansal kaynaklar ve insan kaynaklarıdır. Başarılı olmak için bu kaynakların hepsi önemli olmakla birlikte günümüz iş dünyasında rekabet avantajı sağlama olasılığı en yüksek olanı, insan kaynakları ve bu kaynakların nasıl yönetileceğidir. İnsan kaynakları yaratılan tüm ürünler ve hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek için pazarlama kapasitesi ve örgüte ait bilgi, deneyim, beceriler, karar verme ve yaratıcılık, bu yeteneklerin örgütlenmesi, yapılandırılması ve ödüllendirilmesinden sorumludur. Dersin süresi 6 haftadır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MAE_006-Gayrimenkullere İlişkin Vergiler

  Kamu gelirlerinin çok büyük bir kısmını oluşturan vergiler hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Benjamin Franklin “Dünyada ölüm ve vergiler dışında hiçbir şey kesin değildir” başka bir ifade ile ölüm ve vergiden kaçış yoktur demekle bu durumu ifade etmeye çalışmıştır. Vergi kavramı ve vergi ile ilişkili işlemler ile yaşamın her aşamasında ve her yaşta karşılaşabiliriz. Dolayısıyla vergi idaresi ile vergiyi ödemekle yükümlü kişi olan mükellef arasındaki ilişkiyi oluşturan vergi ilişkisi hep var olacaktır. Bu ders çok sayıda vergi mükellefini ilgilendiren gayrimenkul dediğimiz ev, işyeri ve arsa ve arazilere yönelik başta vergi olmak üzere tüm mali yükümlülükleri mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde basit ve anlaşılır bir şekilde anlatmayı amaçlamaktadır. Bu vergisel yükümlülükler gayrimenkul türlerine göre farklılık göstermektedir. Diğer bir farklılık ise bu gayrimenkullerin, alım-satım, kiralama ve sahip olma aşamalarıyla ilgilidir. Bu dersi takip eden bir katılımcı gayrimenkul türlerine göre alım-satım aşamasında karşılaşacağı mali yükümlülükleri (gelir vergisi vergi ve tapu harcı) kiralama sonucu ödeyeceği vergi miktarını (gayrimenkul sermaye iradı) ve sahip olduktan sonra belediyelere ödeyeceği vergiyi (emlak vergisini) iyi bir şekilde öğrenecek hatta ödeyeceği vergiyi hesap edebilecektir. Dersin süresi 4 haftadır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MAE_007-Temel Göstergelerle Türkiye Ekonomisi

  Bu ders kapsamında kısa vadede Türkiye ekonomisinin hangi yöne seyrettiğini anlayabilmeye yardımcı göstergeler tanıtılmaktadır. Bu göstergelerdeki değişim izlenerek, Türkiye ekonomisindeki aktiviteyi ölçmeyi sağlayan gayri safi yurtiçi hasılanın nasıl değişeceği tahmin edilebilmektedir. Bir başka ifadeyle temel olarak ekonomik değişkenler arasında kısa vadede nasıl bir ilişki olduğu açıklanmaktadır. Dersin süresi 5 haftadır.

 • MOOC_MAE_008-Finansal Piyasalarda Serbestleşme: Artıları

  “Finansal Piyasalarda Serbestleşme: Artıları, Eksileri” dersi, yaşamınızda sıklıkla duyduğunuz serbest piyasa, finans sektörü ve ekonomilerde liberalleşme hareketleri kavramlarına hem genel-geçer görüşe uygun hem de eleştirel bir bakış açısı sunmayı hedeflemiştir. Bu ders boyunca finansal sistem, liberalleşme ve küreselleşmeye ait genel kavramları ve bugüne kadar geçirdikleri tarihsel süreci anlayabilecek bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerle birlikte finansal sistemin makroekonomiyle olan ilişkisini ve bu ilişkinin liberalleşme (serbestleşme) ile nasıl bir etkileşimde bulunduğunu kavrayabilmek bu dersin amaçlarından biridir. Finansal serbestleşmenin ekonomiyi nasıl hem olumlu hem de olumsuz etkileyebileceğini açıklayabilmek de bir başka amacı oluşturmaktadır. Bu ders boyunca, küreselleşen dünyada finans sisteminde olan değişimleri izleyebilme, serbest piyasa ekonomisine göre şekil alan dünya ekonomisinde finansal sistem, finansal serbestlik ve makro ekonomi arasındaki ilişkiler ve etkileşimleri kavrayabilme,hafta finansal liberalleşme ve ekonomik ilerleme arasındaki ilişkinin özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından olumlu sonuçlarını inceleyebilme, finansal serbestleşmenin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini kötü anlamda etkileyebileceğini kavrayabilme amaçlarına yönelik içerikler işlenecektir. Dersin süresi 4 haftadır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MAE_009-Dijital Çağda Bilgiyi Yönetmek

  21. yüzyılda tanıştığımız dijital çağda son kullanıcılar ve/veya tüketiciler, dünyanın her yerinden ilgilendikleri konular hakkında anında bilgi alabilmekte ve edindikleri bu bilgileri yine dijital ortamda başkalarıyla paylaşabilmektedir. Organizasyonlar çağı, küreselleşme çağı, bilgi (enformasyon) çağı ya da sanayi ötesi çağ gibi kavramlarla da ifade edilen dijital çağda örgütsel bilgi, işletmelerin hayatta kalabilmeleri ya da rekabet üstünlüğünü sağlayabilmeleri adına yaşamsal öneme sahiptir. Bu bağlamda; işletmeler açısından stratejik bir güç haline gelen bilginin, etkin ve verimli bir biçimde nasıl yönetileceğinin, görsel ve yazılı materyal desteğiyle, ayrıntılı olarak ortaya konulması dersin amacını oluşturmaktadır. Dört hafta sürecek bu dersin birinci haftasında; bilgi yönetiminin ilişkili olduğu veri, enformasyon, bilgi, bilgelik, büyük veri, açık ve örtük bilgi, kurumsal ve müşteri bilgisi, girişimci bilgi, entelektüel sermaye ve bilgi yönetimi kavramları incelenmektedir. İkinci hafta; bilgi yönetiminin tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler analiz edilmektedir. Bu bağlamda sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde temel dinamikler, bilgi çağı ve dijital çağ konularına da yer verilmektedir. Üçüncü hafta; bilgi çağında bilgi yönetiminin önemi ve örgütsel öğrenme süreci tartışılmaktadır. Dördüncü ve son hafta ise; bilgi yönetiminin alt yapısını oluşturan örgüt yapısı, bilgi ve iletişim teknolojisi, örgüt kültürü ve liderlik konuları üzerinde durulmaktadır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar “Ders Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanır.

 • MOOC_MAE_010-Yönetim Bilimlerine Felsefi Yaklaşım

  Yönetim alanı, yirminci yüzyıldan itibaren bilimsel literatürde yer almış olmasına karşılık, düşünsel arka plan olarak çok daha eskilere dayanmaktadır. İnsanoğlunun dünya üzerindeki var oluşuna kadar geriye götürülebilecek olan yönetim düşüncesi, bu ders kapsamında mümkün olduğu ölçüde tarihi ve felsefi derinlikte ele alınmaktadır. Söz konusu tarihi ve felsefi derinlik hususundaki ölçütü, “tahlil edilebilir düşünceye dayandırılabilen yazılı kaynak eserler” şeklinde ifade edebilmek mümkündür. Kaynağa dayalı anlatımda, çok fazla aşırıya gidilerek, güncel yaşamdan da kopmamak amaçlanmaktadır. Derste, antik çağlardan itibaren dönemsel ayrımlara tabi tutulan yönetim düşüncesi, yirminci yüzyılın başındaki bilimsel yaklaşımlara kadar işlenerek geçmiş dönem yaklaşım ve uygulamaları değerlendirmeye alınmaktadır. Yönetim alanına konu edilebilecek içerikte eserler kaleme almış olan filozofların bakış açılarının tartışıldığı bu derste, felsefi çıkarsamaların yapılabilmesi için gerekli ön koşullar arasında yer alan “birincil kaynak eserler üzerinden okuma yapma” konusunun önemi vurgulanmaktadır. Bu sayede dersin katılımcılarına, birincil kaynak eserler üzerinden hem aktarıma, dayalı hem de yorum ve değerlendirmeye dayalı görüş ileri sürebilmenin değeri kavratılmaya çalışılmaktadır. Dersin süresi 6 haftadır.

 • MOOC_MAE_011-Yönetsel Karar Verme

  Günlük hayatta bireyler birçok karar verme durumu ile karşılaşmaktadır. Bazı kararları hızlı bir şekilde verebilmekle beraber kimi durumlarda karar verme süreci uzun bir zaman alabilmektedir. Günümüz işletmelerinde yöneticiler sıklıkla karar verme problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Yeni fabrika yeri belirlenmesi, yeni bir tedarikçinin belirlenmesi, hangi pazarlara girilmesi gerektiği kararının verilmesi bu durumlara örnek olarak sayılabilmektedir. Karar alma sürecinde karar vericinin içinde olduğu ortam büyük bir önem taşımaktadır, karar problemlerinde bu ortamları belirlilik, belirsizlik ve risk olarak sınıflamak mümkündür. Bu programda birden fazla karar verme alternatifinin bulunduğu durumlarda karar vericiye en iyi karar alternatifinin bulunmasında fayda sağlayan teknikler örnek olaylar yardımıyla ele alınmakta, haftalık olarak olay incelemelerine yer verilmektedir. Çeşitli bilimsel makaleler okunmaktadır. Dersin süresi 6 haftadır.

 • MOOC_MAE_012-İzlenim Yönetimi

  İnsan sosyal varlıktır ve çevresiyle sürekli sosyal etkileşim hâlindedir. Sosyal etkileşimlerin var olduğu her ortamda bireyler olumlu algılanmak isterler, bu nedenle diğer bireyleri etkilemeye yönelik davranışlarda bulunurlar. Bunu gerek beden dili ve kıyafet gibi araçlarla gerekse sözel olarak gerçekleştirirler. Bu anlamda kendilerinin olumlu yönlerini ön plana çıkarır, yeteneklerini ortaya koyarlar. Bu davranışlar izlenim yönetiminin konusunu oluşturur. Bu programın hedefi, kişinin diğerleri üzerindeki izlenimlerinin önemine değinerek var olan değerlerini ortaya koymak için neleri yapması/yapmaması konusunda yol göstermektir. Böylelikle bireyler yaşadıkları toplumda daha iyi bir şekilde algılanabilecek ve yanlış imajların önüne geçilmesi de mümkün olabilecektir. İyi bir izlenim oluşturmak için şüphesiz ki iyi bir sözlü anlatım yeteneğinin ötesine geçmek gerekir. Toplumsal yaşamda olumlu bir algı oluşturabilmek için tüm unsurlarıyla izlenim yönetimini en iyi şekilde uygulamak gerekmektedir. Mesele, olmadığımız gibi görünmek ve kendimizi gerçekliğimizin dışında sunarak başkalarını yanıltmak değildir. Dersin süresi 4 haftadır.

 • MOOC_MAE_013-İnşaat Muhasebesi

  İnşaat imalatın özel bir biçimidir. İnşaat genelde bir yapının kurulması ve bölümlerinin yerleştirilmesi için birtakım gereçlerin insan zekâsı ve gücü ile birleştirilerek yararlanmamızı sağlayan, toprağa bağlı olarak ve sürekli kalmak amacıyla meydana getirilmiş bulunan ve ekonomik değer taşıyan tesislerin oluşturulmasıdır. İnşaat muhasebesi oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Yürütücüler, işletmenin hem yöneticileri hem mühendisi hem pazarlamacısı hem de çalışanı olabilmektedir. Bu nedenle bu sektörde ortak (birleşik) maliyetin yoğun bir şekilde söz konusudur. Bu durum inşaat işletmesi işlerinin türleri olan; taahhüt işlerine, özel inşaat işlerine veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin maliyetlerin her bir inşaat işine dağıtımı inşaat muhasebesinin uzmanlık alanı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca inşaat işlerinin özellikleri gereği; taahhüt inşaat işleri bir hizmet işletmesinin özelliklerini taşırken, özel inşaat işleri üretim işletmesinin özelliklerini taşımaktadır. Bu nedenle inşaat işlerine ilişkin maliyet hesaplamalarındaki özel durumlar muhasebe kayıtları içinde geçerlidir. Tekdüzen Hesap Planında da 17 ve 35 grubundaki hesaplarda izlenmesi gerekmektedir ve bu yönüyle inşaat muhasebesi diğer muhasebe alanlarına göre farklılaşmaktadır. Bu ders kapsamında; inşaat işletmelerinde muhasebe ve vergi uygulamaları, asgari işçilik uygulamaları, inşaat ve gayrimenkullere ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Dersin süresi 6 haftadır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_001-İşte Tutunmak

  Günümüz koşullarında bireyler işe kabul edildikten sonra da belirli süreçler yaşarlar. “Yeni” olduğumuz her ortamda izlendiğimiz, değerlendirildiğimiz ve yeni ilişkiler kurmaya çalıştığımız ortadadır. İşe kabul edildikten sonra, işte tutunmak karşımıza çıkan bir başka zorlu yoldur. “İşte tutunmak için ne yapmalı?”, “Çalışma yaşamının yazılı olan ve olmayan kuralları nelerdir?” sorularına yanıt arayan, kısaca işyeri davranış biçimleri ve etik kurallar konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkes 4 hafta süren bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

 • MOOC_PRD_002-Özgeçmiş Hazırlamak

  Özgeçmiş hazırlamak, iş arama sürecinin en önemli aşamalarından biridir. İş görüşmesine çağrılmak büyük ölçüde etkili bir özgeçmişe bağlıdır. İş başvurusu yaptığınızda özgeçmişiniz öncelikle biçimsel olarak, daha sonra da içerik açısından diğerleri arasından sıyrılmalıdır. Özgeçmiş iş başvurusu yapan kişinin eğitim durumunu, deneyimlerini, çalışma yaşamına dair bilgilerini, kişisel bilgi ve değerlerini işverene sunduğu bir araçtır. Bireyin işin özeliklerine neden uyduğuna dair özelliklerini özetlediği bir belgedir. Etkili özgeçmiş hazırlama konusunda aday olan herkes 2 hafta süren bu dersin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

 • MOOC_PRD_003-Etkili İş Görüşmeleri Gerçekleştirmek

  İş görüşmesine gitme düşüncesi sizi heyecanlandırıp endişelendiriyor mu? Yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Birçok kişi iş görüşmesine gitmeden önce benzer duygular yaşar. Bunun nedeni daha çok belirsizlik, iş görüşmesinde nelerle karşılaşacağını bilmemek, kendini iyi ifade etmekten korkmaktır. İşi görüşmede kaybetmemenin yolu etkili iş görüşmesi gerçekleştirmekten geçer. İş görüşmelerinin öncesinde, iş görüşmeleri sırasında ve sonrasına kendisini hazırlamak isteyen herkes bu dersin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_004-Beden Dilini Doğru Kullanmak ve Etkili Konuşmak

  Beden dili insanlık tarihi açısından en eski iletişim aracıdır. Beden diliniz sizi daima ele verir. Kullandığınız beden dili her ortamda karşınızdaki kişilere birtakım mesajlar vermektedir. İş ve özel yaşamınızda yanlış beden dili kullanarak kendinizi tuzağa düşürüyor olabilirsiniz. Bilimsel araştırmalara göre sözcükler iletmek istediğimiz mesajın %7’sini iletmeyi başarırken, geri kalan oranın %55’i beden dili, %38’i de sözcük ve ifade vurgularıyla iletilir. Bu oranlar farklı durumlarda biraz değişse bile beden dilinin taşıdığı önem ve güç asla değişmez. Toplam 4 hafta süreli bu dersimizde ilgili konular örnek görseller ile ele alınmaktadır. Süresi 4 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_005-Etkili Konuşmak

  İnsanların birbirleriyle iletişiminde söz, yazıdan daha önce ve daha pratik bir araçtır. İnsanları diğer canlılardan ayıran konuşmanın etkili bir şekilde yapılması hemen her alanda başarılı olmanın temel şartlarındandır. Etkili insanlar Aristo’nun da dediği gibi düşündüklerinin hepsini söylemezler ancak söylediklerini düşünüp ifade ederler. Başarılı avukatlar, liderler, yöneticiler, öğretmenler ve toplum içinde saygın yeri olan çoğu kişinin ortak noktası etkili konuşmalarıdır. Etkili konuşma konusunda kendini yetersiz hisseden ya da bu konudaki becerilerini geliştirmek isteyen herkes 4 hafta süren bu dersin hedef kitlesidir.

 • MOOC_PRD_006-Başkalarıyla Çalışabilmek

  Ortak çalışma, bazen tek bir kişiyle olabileceği gibi bazen bir ekibin içinde de olabilir. İş ya da eğitim yaşamınızda sizden daha fazla ya da daha az deneyimli kişi ya da kişilerle, astlarınızla, üstlerinizle ortak çalışma halinde bulunmanız gerekebilir. Farklı özelliklerde insanlarla ortak çalışmak oldukça zordur, hele ki birlikte bir iş üretmeniz gerekiyorsa zorluk daha da katlanacaktır. Ortak çalışma sürecinde karşınıza çıkabilecek sorunların neler olabileceğini ve bu sorunları aşmak için neler yapabileceğinizi bilmek istiyorsanız bu dersin hedef kitlesi sizsiniz. Süresi 4 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_007-Bilgi Okuryazarı Olmak

  Bilgi okuryazarlığı, bilgi problemlerini çözme becerisidir. Bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma ve etkin kullanma ve iletme becerisidir. Bilgi okuryazarı birey, problem çözmek ve karar vermek için gereksinim duyulan bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerine sahip olur. Bilgi okuryazarı olmak, mesleki yaşantıda etkili ve verimli olmanın ötesinde demokrasinin devamlılığı için bir gerekliliktir. Yaşam boyu öğrenme için ise temel şarttır. Dersin hedef kitlesi, bilgi okuryazarı olma konusunda istekli her yaştan öğrenenlerdir. Süresi 4 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_008-İnterneti ve Sosyal Medyayı Güvenli Kullanmak

  Teknolojinin gelişimi, bireylerin yaşam tarzlarında ve toplum yapısında bazı değişim ve dönüşümleri beraberinde getirmektedir. İnternetin insan yaşamına girmesiyle hayatı dijital ortamlara taşıma oranı da giderek artmaya başlamıştır. Önceden faturaları ödemek için girilen banka kuyrukları yerini İnternet bankacılığına bırakmış, dijital ortamda artan işlem hacmi bireylerin bu ortamların kullanımına yönelik bilgi ve becerilerini arttırmaları, olası güvenlik sorunlarına karşı önlem almalarını zorunlu kılmıştır. Daha on yıl öncesine kadar küresel zeminde benzeri görülmemiş fırsat ve tehditler günümüz teknolojileri sayesinde ortaya çıkmış, İnternet iş ve özel yaşamın her alanını etkiler hale gelmiştir. Güvenli ve etkin bir şekilde bu teknolojileri kullanabilmek için bu teknolojileri iyi tanımak, sunduğu imkânları ve oluşturduğu tehditleri yakından izlemek durumundayız. Bu konuda kendini yetersiz hissediyorsanız dersimize hoş geldiniz. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_009-Medyayı Doğru Okumak

  Günümüzde medyadaki bilgi yoğunluğu altında kişiler görsel, işitsel ve yazılı medya karşısında pasif birer alıcı durumuna düşebilmektedir. Dördüncü kuvvet medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine, medyayı okuyabilecek, medyanın dilini çözebilecek bilinç düzeyine ulaşmak ve iletişim olgusunda aktif bir birey olarak yer almak medya okuryazarı olmanın temel şartıdır. Medyada gerçekliği ve kurguyu ayırt etme becerisinin kazandırıldığı bu derste, medyanın olayları ve olguları nasıl ve neden belli yönleriyle yansıttığı ele alınmaktadır. 2 hafta süren bu dersin hedef kitlesi, medyayı doğru okuma konusunda farkındalığı yüksek, medyaya eleştirel bakabilen bilinçli alıcılar olmak isteyen her yaştan öğrenenlerdir.

 • MOOC_PRD_010-Çalışan Hakları

  Çalışma yaşamı çalışan ve işveren arasında bir sözleşmeyi de beraberinde getirir. İş yaşamıyla tanışan herkes hukuksal bir sürecin de bir parçası olmaktadır. Çalışanların ve işverenlerin belirli yükümlülükleri ve hakları bulunmaktadır. İşe alım, işten çıkarma, izin, ücret, çalışma saatleri, tazminatlar, işsizlik sigortası gibi birçok konuda haklarını bilmek ya da bilgilerini güncellemek isteyen herkes bu dersin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Dersin çalışma yaşamında aktif olarak bulunan kişilere olduğu kadar, iş yaşamına hazırlanan kişilere de yararlı olması beklenmektedir. 6 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_011-Rock and Roll’un Serüveni

  Sosyolojik bir olgu olan müzik sadece güzel zaman geçirmemize yardım etmez, aynı zamanda toplumsal olgularla bir paralellik gösterir. Hemen hemen tüm toplumsal olguların referans aldığı bir müzik türü bulunmaktadır. 1950’li yıllarda ortaya çıkan Rock And Roll müziği ve türevleri de aynı misyonu sürdürmektedir. Rock and Roll, Alan Freed adlı Dj’in Cleveland’da yaptığı bir radyo programında 1951 yılında ilk kez telaffuz edildiği andan günümüze kadar, gençlik kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu dersin amacı, Rock And Roll müziğinin gelişimini toplumsal olgular arasında bağlantı kurarak aktarmaktır. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_012-Scuba Dalışı (Donanımlı Dalış)

  Suyun altını keşfetmek belki de her insanın düşlerini süslemiştir. Avlanmak, keşfetmek, tekneleri tamir etmek veya ele geçirmek istekleri, hazineler bulma hayalleri su altında uzun süre kalabilme isteğini arttırmıştır. Bugün sahip olduğumuz teknolojiye ulaşmak ise 500 yıllık dur durak bilmez bir gelişme ve diğer pozitif bilimlerin ilerlemesiyle edinilmiştir. Scuba dalış, zamanla tüm dünyada ve ülkemizde popülerliği artan, yaygın sportif bir hobi haline gelmiştir. Bu dersin amacı, Scuba dalış hakkında merak edilen temel konulara değinerek su altı dünyasına yönelik ilgiyi arttırmaktır. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_013-Etkili Zaman Yönetimi

  Zaman kavramı, insanoğlunun var olmasıyla birlikte ilgilenilmeye, ölçülmeye çalışılan ve sadece insanlar tarafından hissedilen, devamlı ilerleyen bir kavramdır. İnsanlar, kendi yaşam düzenlerini oluşturmak amacıyla zamanı belirli dönemlere ayırmışlardır. Aile büyüklerimize eski zamanlardan bir şey sorulduğunda "hasat zamanıydı", "tarlayı ekerken" gibi zamansal ifadeler kullanmaktadırlar. Buna benzer şekilde insanlar, kendi işlerine göre zamanı dilimlere ayırmışlardır. Çeşitli gelişmelerle birlikte zaman doğa olaylarının aksine, yıl, ay, gün, saat, gibi çeşitli dilimlere ayrılmıştır. İnsanlar, süreç içerisinde zamanı avantajlarına çevirerek kullanmayı başaramayacak duruma gelmişlerdir. "Bir gün 30 saat olsa işlerimi yetiştirebilirim", "Haftaya bir gün daha ekleyebilsek işlerimi yetiştirebilirim" gibi cümleleri duymaya başlamaktayız. Bu duruma yaşantımızdaki bir takım değişiklikler sebep olmaktadır. 4 hafta süren bu ders sonunda katılımcıların; zaman kavramını açıklayabilmeleri, zamanın tuzaklarını fark edebilmeleri, etkili zaman yönetiminin nasıl olabileceğini öğrenmeleri ve zamanı etkili bir şekilde yönetebilmeleri beklenmektedir.

 • MOOC_PRD_014-Sosyal Medya Okuryazarlığı

  Sosyal medya günümüz insanının çeşitli nedenlerle içinde bulunduğu ve zamanının büyük bir kısmını içinde geçirdiği bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya hayatın önemli bir gerçeği haline gelmiştir. 7’den 77’ye herkes tarafından kullanılan ya da kullanılabilen bir mecra olarak sosyal medyayı doğru ve etkin kullanmak hem zaman yönetimi hem de kaynakların israfını önleyerek çeşitli fiziksel ve ruhsal problemlerin önüne geçmek açısından büyük önem taşımaktadır. İyi kullanıldığında çok yönlü önemli hizmetler veren sosyal medya, bilinçsiz tüketilmesi durumunda insan hayatında onarılması güç yaralar açabilmektedir. Sosyal medyayı insan hayatından çıkarmak neredeyse imkânsızdır. Bu ders kapsamında sosyal medyanın bilinçli tüketimi, bağımlılığı ve diğer zararlarını önlemeye yönelik tedbirler ve fayda üretecek stratejiler ele alınmaktadır. 6 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_015-Bitkilerin Dünyası

  Çevremizde bulunan, sıklıkla farklı amaçlarla (hastalık tedavisi, gıda vb) yararlanılan bitkiler, halk arasında değişik isimlerle anılmaktadır. Bu bitkiler, ona benzeyen bitkilerden bazı karakterlerle ayrılır. Bitkilerin tanınması, doğru kullanımları için çok önemlidir. Bu ders kapsamında pek çok amaçla kullanılan bitkilerin botanik özellikleri, isimlendirilmeleri, tanınmaları, yararlanılma şekilleri,yetişme ortamları ve sınıflandırılmalarına ilişkin güncel ve genel bilgiler yer almaktadır. Derste ayrıntılı olarak tanıtılan bitkiler ile ilgili olarak, katılımcılardan da çevrelerindeki bitkilerin fotoğraflarını çekip göndermeleri, derste adı geçen bitkiler hakkında daha önceden neler bildiklerini paylaşması, hazırlanacak sorulara kısa cevaplar vermesi gibi etkinlikleri yapmaları beklenmektedir. Etkili bir katılımla; bitkilerle ilgili olarak doğru bilinen yanlışların düzeltilebildiği, güncel bilgilerin paylaşıldığı bu ders, 6 hafta süreli olup her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_016-Engelsiz Turizm

  Dünyada, engelli ve engellilerin aileleri ile birlikte yaklaşık iki buçuk milyar kişi yaşamaktadır. Engelli bireyler de yeni yerler deneyimlemek ve turizm destinasyonlarını ziyaret etmek istemektedirler. Ancak engelliler tatile çıkarken; ulaşımdan tesise, personelden diğer müşterilere kadar birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar çözülmedikçe de tatile çıkma motivasyonları düşmektedir. Engellilerin sosyal hayata katılmaları ve ruhen hayata daha çok bağlanabilmeleri için boş zamanlarında turizm faaliyetlerine katılmaları oldukça önemlidir. Engelli bireylerin, bir destinasyonu ziyaretlerinde uygun seyahat, ulaşım ve tesis hizmetlerinin sunumu, engellilerin turizm faaliyetlerine katılımlarını artırabilir. Böylelikle bu pazarda hem engelliler hem de turizm işletmecileri için önemli bir başarı elde edilebilir. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_RES_001-Yapısal Eşitlik Modellemesi

  Son yıllarda değişkenler arası ilişkileri tek tek incelemek yerine bütünsel bir yaklaşımla ilişkilerin hepsini birden aynı anda inceleme ihtiyacı ve eğilimi hızlanmıştır. Böylece bir araştırmada yer alan hipotezlerin her birisi için analiz yapmak yerine Kuram sınama olarak da ifade edilebilecek çok sayıda hipotezi bir seferde analiz edebilme konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Yapısal Eşitlik Modellemesi Fen Bilimlerinden ya da Sosyal Bilimlerden araştırmacıların olası tüm sorularına yanıt vermek amacıyla 4 hafta olacak şekilde tasarlanmıştır. Yapısal Eşitlik analiz ailesi içinde yer alan tek ve çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi, path analizi, latent (gizil) değişkenlerle model analizi, hibrit modeller, mediator ve moderator etkilerin incelenmesi gibi başlıklar dersin ana çatısını oluşturacaktır.

 • MOOC_RES_002-R ile Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş

  Bu dersin temel hedefi, R istatistiksel programlama dilinin tanıtılması ve sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların diğer paket programlarla yaptıkları yaygın olan basit analizleri ve veri düzenleme işlemlerini R'de nasıl yapabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Her hafta ardışık etkinlikler biçiminde sunulan bu eğitim videolarında, belirlenen amaçlar doğrultusundaki teorik bilgiler öğretim elemanı tarafından sunulmaktadır. Öğrencilerden istenen, her hafta ilgili etkinlik kapsamındaki eğitim videosunu izlemeleri ve eş zamanlı olarak video kapsamında yapılan işlemleri kendi bilgisayarlarına yükleyecekleri R ve R Studio ile yapmaya çalışmalarıdır. 5. hafta sonunda dersin tamamlanmasının ardından final değerlendirmesi ile kazanılan becerilerin ortaya konulmasını sağlayacak genel bir ders değerlendirmesi yapılmaktadır. Ders 5 hafta süreli olup, ders boyunca R'nin temel mantığının kavranması ve diğer paket programlara göre farklı olan çalışma prensibinin benimsenmesi; R'de temel semboller, matematiksel işlevler ve komutlar hakkındaki temel bilgilerin edinilmesi; R'de nesne kavramının anlaşılması ve farklı türdeki nesnelere ilişkin bilgi sahibi olunması; veri setlerinin R'ye yüklenmesi, düzenlenmesi ve temizlenmesine ilişkin becerilerin kazanılması; t testi ve doğrusal regresyon analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanabilmesine ilişkin konular üzerinde durulmaktadır.

 • MOOC_RES_003-Sosyal Ağ Analizi

  Bilgi paylaşımı süreçlerinde yapısal değişimle birlikte çeşitli sosyal ağ sitelerinde milyonlarca bilgi paylaşıla gelmektedir. Bu verileri “Sosyal Ağ Analizi” ile analiz etmek mümkündür. Sosyal ağ analizi, insanlar arasındaki sosyal ilişki yapılarını araştıran bir yöntem ve sosyal ağdaki, sosyal aktörler arasındaki ilişkileri haritalama ve ölçme araştırmaları olarak tanımlanmıştır. Sosyal ağ analizi, insanlar arasındaki ilişkileri tanımlama ve ardından birbirine bağlı olma biçimlerini inceleme olanağı sunmaktadır. Sosyal ağ analizi, mühendislik ya da sayısal alanlarda kullanılmaktadır ancak sosyal bilimler alanlarında önemi son yıllarda anlaşılmaya başlanmıştır. Bu derste çeşitli sosyal ağ analizi araçları örneklerle tanıtılacak ve örnek uygulamalar sunulmaktadır. Ders toplam 6 hafta sürmektedir.

 • MOOC_RES_004-Paket Programla Temel İstatistiksel Analizler

  Bu dersin amacı; öğrencilere istatistik paket programı kullanımını göstermek, bu konudaki bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak teorik bilgiyle birleştirmektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin; istatistiksel hazır yazılımların yeterliliğini sorgulayabilecek ve bir paket programı çalıştırıp, menülerini kullanabilecek; farklı istatistiksel hazır yazılımların kalitesine ve yeterliliğine karar verecek; istatistiksel analizler gerçekleştirerek yorumlayabilecek; istatistiksel analizleri birbiriyle karşılaştırabilecek; paket programın çıktılarını düzenleyerek istatistiksel olarak değerlendirebilecek ve istatistiksel kararlar verebilecek yeterlikleri kazanmaları hedeflenmektedir. Ders 8 hafta süreli bir derstir ve herkese açıktır.

 • MOOC_RES_005-Veri Toplama Yöntemleri

  Veri Toplama Yöntemleri dersinin hedef kitlesi lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve araştırmacılardır. Ders 4 hafta sürmektedir. İlk haftada bilimsel araştırma türleri, araştırma desenleri ile bilimsel araştırmalarda iç ve dış geçerlik konuları anlatılmaktadır. Sonraki haftada betimsel ve olgusal bilgi edinme amacıyla kullanılan anketlerin geliştirme sürecinden ve anketlerden elde edilen verilerden yararlanılarak yapılabilecek istatistiksel işlemler üzerinde durulmaktadır. Üçüncü haftada bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerin ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları ve bu araçları geliştirilmesi süreci tanıtılarak; gözlem, görüşme, sesli-görsel materyaller, dokümanlar vb. nitel veri toplama araçları hakkında bilgi verilmektedir. Son haftada ise, psikolojik yapıların ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarında güvenirlik ve geçerlik belirleme yöntemleri incelenmektedir.

 • MOOC_RES_006-Araştırma Raporu Hazırlama

  Her yazı türünün kendine özgü nitelikleri olduğu gibi bilimsel bir raporu yazmanın da kendine özgü nitelikleri bulunmaktadır. Raporlar yapılan çalışmanın ve çalışmayı yapanların nitelikleri hakkında okuyucuya bilgi veren en somut belgelerdir. Rapor aslında yapılan birçok işin ve toplanan birçok bilginin mantıklı, açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmasına yardımcı olan ve bunların denetlenebilmesine olanak tanıyan bir belgedir. Bu yazılı belgenin de ortak bir dil oluşturabilmek adına belli başlı kurallar göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekir. Bu bağlamda, dersin genel amacı öğrenenlere araştırma raporu hazırlama konusunda bilmeleri gereken kuralları kazandırmaktır. Dersi tamamlayan öğrenenler; araştırma raporunda bulunması gereken biçim ve içerik özelliklerini açıklayabilecek, alıntıları doğru bir şekilde yapabilecek ve düzgün bir kaynakça listesi oluşturabileceklerdir. Ders toplamda dört modülden (4 haftadan) oluşmaktadır. Her bir modül için bir haftalık zaman dilimi kullanılacaktır. Her hafta işlenecek konulara ilişkin bilgiler dersin öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır. Öğrenenin buradaki sorumluluğu her hafta aktarılan bilgileri kavramaya çalışmak ve kafasına takılan, anlayamadığı yerleri öğretim elemanıyla paylaşarak çözmeye çalışmaktır, ayrıca öğretim elemanı tarafından modüllerin herhangi birinde verilmiş olan görevleri zamanında yapmaktır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar tamamlama belgesi almaya hak kazanacaktır. Derste görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.

 • MOOC_HAS_006-Basketbol Öğreniyorum 1

  Bu derste, en temel basketbol becerilerinden başlanmaktadır. Bu temel beceriler doğru olarak öğrenildiği takdirde ileride üst düzey ve karmaşık hareketler daha rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Bu dersin amacı; basketbol öğretiminin ilk aşamalarında sağlam ve doğru bir temele ulaşmak için bireysel hücum tekniklerini öğretmek, teknik becerilerin oyun içerisinde uygun ve ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamak, oyuncunun kendi başına çalışarak bireysel tekniğini geliştirebilmesini sağlamak ve çok tekrarla tekniklerin alışkanlık haline gelmesini sağlayabilmektir. Dersin süresi 5 haftadır.

 • MOOC_HAS_007-Basketbol Öğreniyorum 2

  Takım sporu olarak basketbolun kişinin beden sağlığına katkılarının yanı sıra; öz güveninin artması, sosyalleşmesi, rekabet ve dayanışmayı öğrenmesi, liderlik becerilerinin gelişmesi gibi etkenler bireyin ruh sağlığına katkıda bulunmaktadır. Kendi kendine basketbol öğreniyorum dersleri ile her ne kadar teknik elementlerin öğrenilmesi ve geliştirilmesi kişiye göre değişiyor olsa da sık tekrarlanan doğru teknik çalışmaları ile teknik beceriler üst düzeyde alışkanlık haline getirilebilir. Bu ders, Basketbol Öğreniyorum 1 dersinin devamı niteliğindedir. Dersin süresi 4 haftadır.

 • MOOC_SOC_001-Şiir Okumak ve Yazmak

  Günümüzde “edebiyat” denince aklımıza hemen şiir, roman, hikaye, drama, masal ve buna benzer bir çok örnek gelmekle beraber, özellikle ülkemiz gibi sözlü edebiyatın çok güçlü olduğu yerlerde her zaman “şiir” ön planda yer almaktadır. “Az kelime ile çok duygu ve düşünce ifade etme sanatı”, olarak tarif edebileceğimiz “şiir sanatı” dersimizin ana konusudur. Şiir Okumak ve Yazmak başlıklı ders kapsamında bir şiirde olması gereken özelliklerden başlanılarak, günümüzde günlük gazete ve dergilerde yayınlanan şiirlerden örnekleri değerlendirilerek, daha sonra da kendimiz şiir yazmayı deneyeceğiz. Bunları kendi aramızda tartışarak tüm konular bittikten sonra kendi yazdığımız şiirleri derleyerek onları Anadolu Üniversitemizin yayınları olarak basarak tüm Türkiye’deki okuyucularla buluşturmayı planlanmaktadır. Toplam 4 hafta süreli bu dersin sonunda karşılaştığınız şiirleri edebi çerçevede uygun biçimde okuma ve kurallara uygun şiir yazabilme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmaya çalışacağız. Dersimiz, öğretim elemanı ile yoğun etkileşim kurarak gerçekleştireceğiniz yapıdadır. Bu etkileşimler haftada bir eşzamanlı (sanal sınıf) diğer zamanlarda dilediğiniz yer ve zamanda iletişim kurmanızı sağlayacak biçimde eşzamansız gerçekleştirilecektir. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SOC_002-Aile Yapısı ve İlişkileri

  Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturur. Sağlıklı toplumu ve bireyleri sağlıklı aileler oluşturur. Toplum ve aile iyi ya da kötü sürekli olarak etkileşim içindedir. Başarı bir evliliğe sahip olmak ve yine başarılı yeni nesiller yetiştiren anne-baba olmak için aileyi ve aile bireyleri arasındaki ilişkilerin önemini anlamış olmamız gerekir. Bu dersimizin temel konusu, toplumun temel taşı konumundaki aile olgusudur. Ders kapsamında ailenin ve evliliğin toplumsal hayattaki önemi, başarılı evliliklerin ortak özellikleri, aile yapısının bozulmasına yol açan etkenler ve sonuçlar ile başarılı anne-baba olmanın altın kuralları üzerinde odaklanılmaktadır. Toplam 4 hafta süreli bu dersimizde, her hafta bir konuya odaklanarak önce okuma ve ders anlatım videolarını inceleyecek, sonra ilgili konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Elimizden geldiğince başarılı evlilik kurmak, yaşatmak ve anne-baba olmak konusunda sizlere yardımcı olacak deneyim kazanmanıza çalışacaktır.. Her hafta en az bir gün 45 dakika süreli bir eşzamanlı oturumumuz olacak. Katılım zorunlu olmamakla birlikte öğretim elemanıi ile tanışma ve görüşme şansı bulunulacaktır. Bunun dışındaki tüm etkinlikler eşzamansız (dilediğiniz zaman ve yerden) gerçekleştirilecektir. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SOC_003-21. Yüzyıl Vatandaşı Olmak

  4 hafta sürecek ve tamamıyla çevrimiçi yürütülecek olan "21. Yüzyıl Vatandaşı Olmak" isimli dersin sonunda ders katılımcıları 21. Yüzyıl vatandaşının kim olduğunu ve küreselleşen dünyada vatandaşlığın neden yeniden tanımlanması gerektiğini, dijital okuryazarlığı, dijital güvenliği ve dijital kimliği açıklayabileceklerdir. Dersimiz 3 haftalık süreyi kapsamaktadır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SOC_004-Şiir Sanatı

  Şiir Sanatı kavramı, Aristo’nun meşhur Poetika kitabından sonra ortaya çıkmış bir kavram olup, Aristo’nun Poetikasının bu bağlamda ele alınması ise İslam düşünürlerinin Poetika’nın yalnız şiir bölümünü ele almalarından kaynaklanmıştır. Poetika, Aristo’dan günümüze kadar gelen ve şairlerin şiir sanatlarını ele alan bir edebi kavramdır. Tarih içinde düşünür, eleştirmen, vb. ilim adamlarının da gerek şairlerin eserleri etrafında gerekse genel bir konu olarak poetika üzerine fikir üretmeleri ya da poetikanın alanını genişletmeleri ile birlikte bu kavram özellikle şairler üzerinde etkisini oldukça artırmıştır. Bu nedenle şiir yazan her şairin bir de poetikası oluşmuştur. Günümüzde şairler poetikalarını müstakil makale ya da kitaplarla ortaya koyarlarken, divan şairleri ise metinlerin (manzumelerin) içerisinde bu görüşlerine sık yer vermişlerdir. Şairler bu kavram etrafında kendi sanatlarının özelliklerini ya da farklılıklarını ortaya koyarken, poetikanın genel olarak kullanılan ‘şiir sanatı’ anlamı etrafında yoğunlaşmış, yorumcu ve eleştirmenler ise daha çok şiir eleştirilerini poetikanın imkânları dâhilinde ortaya koyarak poetik eleştiri türünün gelişmesini sağlamışlardır. İlk zamanlar Batı’da şiirin özelliği ve türü tartışılırken Doğu’da ise şiirin kendisi tartışılmış; ilk ürünler bu tartışmalar etrafında vücuda gelmiştir. Bu derste poetika (şiir sanatı) kavramının teorik düzeyde tarihsel gelişimi anlatılacak daha sonra ise Türk edebiyatındaki poetik gelişmelerden bahsedilecektir. 6 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SOC_005-Çanakkale Türk Şehitlikleri ve Yabancı Mezarlıkları

  Türk ve Dünya tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale Muharebeleri üzerinden yüz yıldan fazla zaman geçmesine rağmen önemini hiç kaybetmemiştir. Türk milletinin son iki yüzyıllık geri çekilme sürecine dur denilen Çanakkale, Türk İstiklal Harbi’nin psikolojik altyapısını oluşturmuş ve manevi gücü artırmıştır. Osmanlı Devleti’nin son savaşı Birinci Dünya Savaşı’nda başkentin yakınında açılan Çanakkale Cephesi, Türkler için bir ölüm kalım savaşına dönüşmüştür. Dünyanın birçok farklı bölgelerinden getirilen sömürgelerle mücadele eden Anadolu gençleri vatanlarını korurken toprağa düşmüş ve şehit olmuşlardır. Çanakkale’de etnik yapısı farklı yirmiden fazla milletle savaşan Türkler binlerce şehit vererek vatanlarının işgalini önlemişlerdir. Çanakkale Muharebelerinin geçtiği topraklar bugün şehitlerini anmak için gelen Türklerle ve savaşa gençlerini gönderen yabancı ülkelerin insanları ile dolup taşmaktadır. Çanakkale Türk Şehitlikleri ve Yabancı Mezarlıkları dersi kapsamında savaşın geçtiği yerlerin coğrafyası ve tarihi hakkında bilgiler verilecek ve ardından bu bölgelerdeki Türk şehitlikleri ve yabancı mezarlıklarının tanıtımı yapılacaktır. Ders kapsamında Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar bölgesi ayrı ayrı incelenecek ve tanıtılacaktır. Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı sınırları dışında kalan alanlar ise ayrıca incelenecektir. Bu bölgeler Rumeli ve Anadolu tarafı olarak iki ayrılmıştır. Yine bu bölgelerin coğrafya ve tarihi hakkında bilgi verildikten sonra bu bölgelerdeki Türk şehitlikleri ve yabancı mezarlıkların kısa bir anlatımı gerçekleştirilecektir. Ders kapsamında bazı okuma parçaları dersi alanların kullanımına sunularak konu hakkında farklı bilgilerin kazanımı da sağlanacaktır. 8 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SAT_001-Oyunlar Teorisine Giriş

  Oyun teorisi, farklı çıkarlara sahip tarafların mevcut olduğu modelleri matematiksel olarak araştırmaktadır. Eğer çıkarlar tamamen zıt ise bu oyuna sıfır toplamlı (antagonistik) oyun, tamamen zıt değilse oyuna sıfır toplamlı olmayan oyun denir. Toplam 8 haftadan oluşan bu derste oyun teorisinin temelleri anlatılmaktadır. Dersi alan öğrenenler, oyunun matrisi ve oyuncuların stratejisi kavramını tanımlayabilecek; oyunların tekrarlanması durumunda ortaya çıkan karma strateji kavramını açıklayabilecek; denge kavramının önemini açıklayabilecek; Nash dengesini tanıyabilecek; ünlü minimaks teoremini, oyunların çözüm yöntemlerini ve bazı oyun örneklerinin çözümlerini açıklayabileceklerdir. Dersin süresi 6 haftadır.

 • MOOC_SAT_002-Mikroişlemci Tasarlıyorum

  Modern bilgisayar mimarisinin en önemli bileşenlerinden birisi mikroişlemcilerdir. Diğer mimari bileşenlere koşut mikroişlemcilerdeki teknolojik gelişmeler, günümüzde etrafımızı çevreleyen son derece karmaşık sayısal sistemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu derste, modern bilgisayar mimarisini ve bu mimaride hesaplama gücünün temelini oluşturan bir mikroişlemcinin son derece temel düzeyde nasıl tasarlanabileceğini inceleyeceğiz. Öğrenme amaçları aşağıdaki gibidir: 1- Bilgisayar Mimarisine Giriş a- Bilgisayar sisteminin temel bileşenlerini tanımlayabilmek. b- Bilgisayar teknolojisi konusunda bilgi sahibi olmak. 2- Sayısal Sistemleri Hatırlayalım a- Birleşimsel mantık devrelerinin analizini ve tasarımını yapabilmek. b- Eşzamanlı ardışıl devreler konusunda bilgi sahibi olmak. 3- Komut Seti Mimarileri a- Yazılım ve donanım arasındaki arayüz konusunda bilgi sahibi olmak. b- MIPS komut seti mimarisindeki komutlar tanımlayabilmek. 4- Tek Çevrim Mikroişlemci Tasarımı a- Von Neumann bilgisayar mimarisini tanımlayabilmek. b- Bir mikroişlemci tasarlayabilmek için gerekli olan donanım bileşenlerini tespit edebilmek. c- MIPS mikroişlemcisinin tasarımını özetleyebilmek. Bu ders 4 hafta sürelidir ve öğretim üyesi ile herhangi bir iletişim söz konusu değildir. Derse kayıt olarak içeriklere dilediğiniz zaman erişebilir ve konulara kendi kendinize çalışabilirsiniz.

 • MOOC_SAT_003-Çevrimiçi Tablolar

  Çevrimiçi tablolar çalışmalarınızı paylaşmanıza, iş birliği içinde çalışmaya ve dilediğiniz yerden dilediğiniz zamanda belgelerinize ulaşmanıza olanak sağlamaktadır. 4 hafta süreli bu derste katılımcıların temel düzeyde çevrimiçi tablo (Google e-tablo) kullanımı ve temel tablo fonksiyonları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SAT_004-Ön Uç Web Geliştirme

  İnternette ziyaret ettiğiniz web uygulamalarının nasıl geliştirildiğini hiç merak ettiniz mi? Ön Uç Web Geliştirme, bu soruya yanıt vermek için tasarlanmış giriş seviyesi bir derstir. Dersin adında yer alan "ön uç (front-end)" ibaresi eğer internetin çalışma kurallarını belirleyen http protokolüne aşına değilseniz size şu an anlamsız geliyor olabilir. En genel haliyle ön uç ibaresi, bir web uygulamasının internet tarayıcıları tarafından görüntülenebilmesi için gerekli olan HTML, CSS ve JavaScript kodlarının yazılması amacıyla kullanılan araçları, kütüphaneleri, çerçeveleri ve eklentileri tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Benzer şekilde bir web sitesinin sunucu tarafındaki gereksinimlerini tanımlamak amacıyla "arka uç (back-end)" ifadesi kullanılır. Bir ön uç web geliştiricisi olmak için gerekli tüm temel yeterlilikleri size kazandıracak olan bu dersin sonunda, HTTP protokolünün çalışma mantığını ve ilgili kavramları açıklayabilecek; HTML ile web sayfaları kodlayabilecek; CSS ile web sayfalarını biçimlendirebilecek ve JavaScript ile web sayfalarını programlayabileceksiniz. Ön uç web geliştiricisi olarak kariyer yapmak isteyenlere başlangıç niteliğinde olan bu dersi almak için herhangi bir önkoşul gerekmez. Geniş bir hedef kitleyi kapsayan bu ders, web uygulamaları geliştirmek isteyen herkes için uygundur. Süresi 6 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SAT_005-Node.js ile Arka Uç Web Geliştirme

  Bu ders, eşzamansız olaya dayalı bir JavaScript çalışma zamanı olan Node.js ile nasıl web uygulamaları geliştirebileceğinizi öğrenmenize katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ön uç web geliştirme süreçlerinin en güçlü dili olan JavaScript, Node.js ile birlikte arka uç web geliştirme için de çok güçlü bir programlama dili haline dönüştürmüştür. Node.js, hızlı geliştirme akışı ve güçlü kütüphane desteği ile son dönemlerin en popüler yazılım geliştirme çözümlerinden biridir. Node.js, web uygulamalarına ek olarak mobil ve masaüstü uygulamalar geliştirmek için de kullanılabilmektedir. Bu dersi tamamladığınızda, arka uç web geliştirme süreçlerini açıklayabilecek; Node.js ile kendi yazılım geliştirme çözümlerinizi hayata geçirebilecek; Express.js kütüphanesini kullanarak web uygulamaları geliştirebilecek ve Mongoose kütüphanesini ile MongoDB veritabanlarını kullanabileceksiniz. Node.js ile arka uç web geliştiricisi olarak kariyer yapmak isteyenlere başlangıç niteliğinde olan bu dersi almak için JavaScript başta olmak üzere temel web geliştirme teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmanız önerilmektedir ama bu durum ders kapsamında sunulan becerileri kazanabilmeniz için zorunlu değildir. Geniş bir hedef kitleyi kapsayan bu ders, Node.js ile web uygulamaları geliştirmek isteyen herkes için uygundur. Süresi 6 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SAT_006-Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz Tasarımı

  İnsan odaklı tüm ürünlerin ve hizmetlerin başarısı, kullanıcılarına sundukları deneyimin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle kullanıcı gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını temel alan tasarımlar web, mobil ve masaüstü uygulamaların geliştirilmesinde kilit bir öneme sahiptir. Kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı alanında kendini geliştirmek isteyen başlangıç seviyesi kullanıcılara yönelik olarak hazırlanan bu derste, bir tasarımın belli bir fikir çerçevesinde nasıl hayata geçirileceği konusunda beceri kazanmanız amaçlanmaktadır. Derste öncelikle tasarım kavramını ve sürecini tüm detaylarıyla inceleyerek kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı özelindeki unsurları kavrayacağız. Ardından tasarımımıza ilham olacak fikirlerin doğuşunu ve gelişimini destekleyecek teknikleri öğreneceğiz. Wireframe ve prototip geliştirme süreçlerini inceleyerek uygulama arayüzlerinin nasıl hayata geçirilebileceğine dair egzersizler yapacağız. Bu dersi tamamladığınızda, kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı süreçlerini açıklayabilecek; bir fikri tasarıma dönüştürmek için gerekli prensipleri, araçları ve teknikleri öğrenecek; Wireframe ve prototip geliştirebilecek; baştan sona web ve mobil uygulama arayüzleri tasarlayabileceksiniz. Kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı alanında kariyer yapmak isteyenlere başlangıç niteliğinde olan bu dersi almak için herhangi bir önkoşul gerekmez. Geniş bir hedef kitleyi kapsayan bu ders, kullanıcı odaklı web ve mobil uygulamalar tasarlamak isteyen herkes için uygundur. Süresi 6 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SAT_008-Geleceğin Teknolojileri

  “Geleceğin Teknolojileri” dersinin hedefi; katılımcılara, içinde yaşadığımız döneme ait teknolojik durum ile yakın gelecekte karşılaşacağımız teknolojik gelişmeleri ve gündelik yaşamdaki etkilerini ayırt edebilmesini sağlayacak düzeyde bir teknoloji okur-yazarlığı becerisi kazandırmaktır. Böylece katılımcılar teknolojide yaşanan gelişmelerin dinamiklerini doğru yorumlayabilecek, teknolojik gelişmenin olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirebilecek, gelecekte gerçekleşmesi beklenen teknolojik gelişmelere yönelik öngörü geliştirme becerisi kazanacaklardır. Dersin öğrenme amaçları; teknolojik değişimle ilgili kuramları açıklayabilmek, günümüzü biçimlendiren teknolojileri ve sınırdaki teknolojileri tanımlayabilmek, teknolojinin geleceğini öngörebilmek amacıyla kullanılabilir gelecek bilim yöntemlerini açıklayabilmek ve yakın geleceğe ait teknolojiler ile henüz düşünce aşamasındaki teknolojiler için bu yöntemleri uygulayabilmektir. Dersin ilk modülünde “teknolojik değişim” konusu işlenmektedir. Teknolojide yaşanan gelişmeler “teknolojik değişim” adı verilen süreçle gerçekleşmektedir ve teknolojik değişimi açıklamak amacıyla Joseph Schumpeter tarafından önerilen “buluş”, “yenilik” ve “yayılma” üçlü yapısı yaygın olarak kabul görmektedir. Diğer taraftan, Rogers tarafından önerilen “Yeniliklerin Yayılması” kuramı, Schumpeter’in “yayılma” aşamasını ayrıntılandırmaktadır. Son olarak, “teknolojilerin yakınsaması” olgusu da farklı teknolojik sistemlerin benzer görevleri yerine getirecek biçimde gelişme eğilimini ifade etmektedir. Dersin ikinci modülünde “günümüzü biçimlendiren teknolojiler” ele alınmaktadır. Toplumda herhangi bir anda geleneksel teknolojiler, güncel teknolojiler, sınırdaki teknolojiler ve yakın gelecekteki teknolojilerin hepsine ait farklı ağırlıkta da olsa kullanım örnekleriyle karşılaşılır. Yine de günümüzü biçimlendirmede ağırlığı olan teknolojiler yaşam döngülerinin son dönemini yaşamaya başlayan geleneksel teknolojiler, yaşam döngülerinin ikinci yarı dönemini yaşamaya başlayan güncel teknolojiler ve yaşam döngülerinin ilk dönemini yaşayan sınırdaki teknolojilerdir. Dersimizin üçüncü modülünde “sınırdaki teknolojilere” yer verilmektedir. Bu bölümde son yıllarda önemli buluşların gerçekleştirildiği, günümüzde ve önümüzdeki yıllarda ise bu buluşların yenilik yoluyla ürünlere dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesinin beklendiği sınırdaki enformasyon ve iletişim teknolojilerine yer verilmekte ve bu teknolojilerin toplumun gündelik yaşamındaki olası etkileri tartışılmaktadır. Dersimizin dördüncü modülünde “teknolojinin geleceğini araştırma” konusu incelenmektedir. Bu bölümde teknolojinin geleceğine dair öngörü kazanmak ve günümüz teknolojisinin geleceğe projeksiyonunu elde etmek amacıyla kullanılan temel araçlar tanıtılmakta ve değerlendirilmektedir. Dersimizin beşinci modülünde “yakın geleceğe ait teknolojiler” ele alınmaktadır. Bu bölümde henüz laboratuvar çalışmaları aşamasında olan ve 2020 yılı itibariyle gelecek 5-10 yıl içerisinde ürün haline gelmesi beklenen enformasyon ve iletişim teknolojileri incelenmektedir. Bu teknolojilere ait uzun yıllardır keşif çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, ar-ge çalışmaları yeni başlamış ya da başlaması beklenmektedir. Dersimizin son modülünde “düşünme aşamasındaki teknolojiler” incelenmektedir. Bu bölümde gelecek bilimcilerin 21. yüzyıl boyunca gerçekleşmesini bekledikleri teknoloji öngörülerine yer verilmektedir. Bu öngörülerin iki farklı kaynağı bulunmaktadır: Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen kuramsal-varsayımsal araştırmalar ve bilim insanı olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen kurgusal çalışmalar. Çoğu zaman bu iki farklı kaynağın belirli bir konu hakkındaki görüşlerini ayırt etmek mümkün olmayabilmektedir. Bu bölümde ayrıca “teknolojinin değişim hızı”, “teknolojik tekillik” ve “transhümanizm” tartışmalarına da yer verilmiştir. Süresi 6 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SAT_007-İlerici Web Uygulamaları (PWA)

  Günümüzde mobil ve masaüstü uygulamalar geliştirmek için genel olarak üç farklı yaklaşımdan söz edilebilir: PWA, hibrit ve native. Doğrudan web üzerinde oluşturulan ve yayınlanan ilerici web uygulamaları (PWA - Progressive Web Application), mobil ve masaüstü cihazlara kurulabilen uygulamalara benzer bir kullanıcı deneyimi sağlar. Klasik web uygulamalarından farklı olarak daha hızlı ve güvenilirdir. PWA'ları native uygulamalar gibi cihazlara kurabilir, offline çalıştırabilir ve belli seviyede donanımsal özelliklere erişim sağlayabilirsiniz. İleri web uygulamaları geliştirme süreçlerine odaklanan bu ders kapsamında sizlerle birlikte adım adım basit bir hava durumu uygulaması geliştirmeyi amaçlıyoruz. Dersi tamamladığınızda, bir web uygulaması manifestosu oluşturabilecek; web uygulamalarınızda çevrimdışı kullanım deneyimi sağlayabilecek ve web uygulamalarınızda kurulum deneyimi sunabileceksiniz. İlerici web uygulamaları geliştirmek isteyenlere uçtan uca bir öğrenme deneyimi sunan bu dersi almak için HTML, CSS ve JavaScript hakkında bilgi sahibi olmanız önerilmektedir ama bu durum ders kapsamında sunulan becerileri kazanabilmeniz için zorunlu değildir. Geniş bir hedef kitleyi kapsayan bu ders, ilerici web uygulamaları geliştirmek isteyen herkes için uygundur. Süresi 6 hafta olan derste her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_PRD_018-Seyahat Satın Almanın Püf Noktaları

  Seyahat satın almanın püf noktaları dersinde amaç tüketicilerin turistik ürünlerden biri ya da birkaçını alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğretmektir. Bir yandan da dersi alan katılımcılar için seyahat ve turizmle ilgili bir alanda çalışmaları durumunda kendilerine danışan müşterilerini aydınlatıcı ve etkileyici bilgiler kazandırmak hedeflenmiştir. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_RES_008-Akademik Yazma

  Akademik Yazma dersi, katılımcıların akademik okuryazarlıklarını geliştirmeyi, bilimsel metin oluşturabilmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Temel dil becerilerinden biri olan yazma becerisi geç gelişen, yazmakla pekişen, dinleme, okuma, konuşma becerilerinde yetkinliği, zihinsel sürecin aktif olarak kullanılmasını, yoğun düşünmeyi gerektiren karmaşık bir süreçtir. Doğuştan gelen bir yetenek değil, eğitimle elde edilen, çaba harcayarak kazanılan bir beceridir. Bilimsel araştırma sürecinin belgelenmesi, bilimsel metnin oluşturulması araştırmacılar için zaman zaman korkulu, sancılı bir sürece dönüşmekte, bu da araştırmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bilimsel araştırma süreci ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin dilin anlatım olanaklarının yetkin bir şekilde kullanılarak belgelenmediği, rapora dönüştürülmediği sürece anlam ifade etmeyecektir. Bilimsel araştırma süreci başarılı bir raporla değer kazanır. Bu da akademik yazma becerilerinin kazanılmış olmasıyla mümkündür. Okuduğunu anlama, düzgün bir biçimde yazı ile ifade etme becerisini kazanmış olma sadece akademik yaşamda değil bütün yaşamda başarı için anahtar konumundadır. 6 hafta olarak planlanan ders süresince her hafta akademik yazmanın farklı bir boyutu üzerinde durulacaktır. Derslerde temel dil becerileri; okuma-yazma ilişkisi; metin türleri; akademik yazma süreci; bilimsel metinde kullanılacak dil; bilimsel metinde başlık, özet, anahtar sözcük, giriş, bulgular, tartışma, sonuç, öneriler, kaynaklar bölümlerinin yazımı üzerinde durulacak, paylaşımlarda bulunulacak, değerlendirmeler yapılacaktır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanacaktır.

 • MOOC_LAN_007-Senaryo Temelli Seyahat İngilizcesi

  Senaryo Temelli Seyahat İngilizcesi dersine hoş geldiniz. Eğer seyahat ediyorsanız ve seyahatiniz süresince ortaya çıkabilecek İngilizce iletişim ihtiyaçlarınızı karşılamayı arzuluyorsanız, bu ders size göre tasarlanmış bir derstir. Bu ders sadece İngilizce kelime veya sözcük gruplarını barındıran bir içerik sunmaktan ziyade sağladığı içerikle size herhangi bir seyahatinizde ortaya çıkabilecek olası iletişim ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik tasarlanmış ve dili kullanabilmenizi sağlamayı amaçlayan bir derstir. İngilizce dil becerilerinden ağırlıklı olarak konuşma becerisine odaklanmaktadır. Bu derste şunların kazandırılması amaçlanmaktadır; bu dersin sonunda katılımcılar; havaalanları veya uçaklarda temel iletişim ihtiyaçlarına yönelik uygun sorular yöneltebilecekler, kendilerine yöneltilen sorulara uygun cevaplar verebilecekler; otellerde veya benzeri konaklama tesislerinde temel iletişim ihtiyaçlarına yönelik uygun sorular yöneltebilecekler ve bu tür sorular cevaplayabilecekler; br restoranda veya herhangi bir yeme içme mekânında temel iletişim ihtiyaçlarına yönelik uygun sorular yöneltebilecekler ve kendilerine sorulanları cevaplayabilecekler; alışverişte veya her hangi bir alım satım tecrübesinde temel iletişim ihtiyaçlarına yönelik uygun sorular yöneltebileceklerdir. Seyahat eden veya gelecekte seyahat etmeyi planlayan her birey, yaşına, mesleğine ve dil yeterlik düzeyine bakılmaksızın, bu dersin hedef kitlesi içerisinde yer almaktadır. Derse katılım için asgari bir İngilizce yeterlik düzeyi gerekmemektedir.

 • MOOC_PRD_017-Protokol Kuralları

  Protokol kuralları, özel ve resmi ilişkilerde, yönetimde önemli bir yer tutar. Protokol kuralları; selamlaşma, makam hiyerarşisi, resmi ve özel ilişkilerdeki davranışlar, öncelik hakkı, davet, çiçek gönderme, tebrik, törenler, araç ve yemeklerde oturma düzenleri, resepsiyon, kokteyl gibi sosyal etkinliklerdeki davranışları belirlemektedir. Bu nedenle resmi kurumlar, belediyeler ve özel kurumlar olmak üzere, tüm örgütsel yapılarda karşılıklı nezaket ve karşılıklı saygı ortamı yaratarak, makam ve mevkiye uygun davranışta bulunması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MAE_014-Popüler Ekonomi Kavramları

  Ekonomiye ilişkin bazı kavramlar pek çok bireyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemekte ve bu nedenle ilgi odağı haline gelmektedir. Ancak bu kavramların birçoğu eksik ya da yanlış bilinmekte ve bu nedenle birtakım spekülasyonlara ya da dezenformasyon akımlarına konu olmaktadır. Popüler Ekonomi Kavramları dersi ile öğrenenlere günlük hayatta sıkça karşılaşılan ya da merak-ilgi konusu olan ekonomi kavramlarına ilişkin kısa, açık ve net bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu sayede, eksik ya da yanlış bilinen kavramlar hakkında doğru ve somut bir fikrin oluşturulması hedeflenmektedir. Dersin süresi 6 haftadır.

 • MOOC_LAN_009-İngilizce Öğrenenler için Telaffuz

  Dünyanın neredeyse her yerinde konuşulan ve ortak dil haline geldiğini söyleyebileceğimiz İngilizce Türkçe'den farklılıklar göstermektedir. Bunlardan biri de bu ders kapsamındaki telaffuzdur. Gerek dilimizde olmayan seslerin bulunması gerekse kelime içerisindeki bazı seslerin telaffuz edilmemesi durumu biz öğrenenler için zaman zaman biraz zorlaştırmaktadır. Bu zorluğun üstesinden gelmek üzere tasarlanan bu ders tam size göre. 6 hafta boyunca kelimeler ve cümleler üzerinden sesleri tanıyacağız. Bu sürecin sonunda telaffuz konusundaki farkındalığımızın artmasıyla konuşmamız daha akıcı ve anlaşılır olacak. Böylece İngilizce konuşmaya yönelik çekincelerimiz en az düzeye inerken özgüvenimiz de tazelenecektir. Eğer siz de İngilizce konuşma konusunda telaffuz endişesi nedeniyle kendine güvenmeyenlerdenseniz hadi durmayın. Bu derse başlayın ve birlikte bu engeli aşalım.

 • MOOC_LAN_008-Osmanlı Türkçesine Giriş

  Osmanlı Türkçesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk anayasası olan 23 Aralık 1876 tarihli Kanun-ı Esasî’de geçtiği hâliyle Türkçe, 13 ile 20. Yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçadan etkilenmiş Türk dilidir. Osmanlı Türkçesi’nin alfabesi Arap alfabesin dayanır. 28 harften oluşan Arap alfabesine Farslılar ü harf daha eklemişler harf sayısı 31’ çıkmıştır. Farsçanın bu sesleri Türkçe’de de olduğu için bu 31 harflik alfabe Türkler tarafından da benimsenmiş ve kullanılmıştır. Osmanlı Devleti hâkimiyeti altında oluşturulan bütün kültürel birikim Osmanlı Türkçesi ile olmuştur. Osmanlı Türkçesiyle tarihten edebiyata, tıptan fen bilimlerine, kültürden sanata bütün alanlarda sayısız eser üretilmiştir. Her Türk vatandaşı ve Türk kültür coğrafyasından olan herkes etrafında baktığında Osmanlı Türkçesi ile yazılmış ya bir çeşme kitabesi, ya bir cami kitabesi ya da bir mezar taşı görür. Osmanlı Devleti’nin dağılmasından sonra yirmiden fazla devlet ortaya çıkmış ve bu devletler tarihlerini yazabilmeleri için Osmanlı Türkçesi metinlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ders Osmanlı Türkçesine giriş mahiyetindedir. Ders kapsamında Osmanlı Türkçesi’ndeki harflerin tanıtımı, başta, ortada ve sonda yazılış şekilleri, sesli sessiz harfler, rakamlar, tarih yazımı ve okunması, temel ve basit metin okunması gibi etkinlikler vardır. Metinler matbu metinler olacaktır. Bu dersten murad, dersi alanların harfleri tanımaları ve temel seviyedeki metinleri okuyabilmeleridir.

 • MOOC_MSC_032-Klarnet Öğreniyorum 2

  Klarnet çalışmalarımız Akadema platformunda oluşturulan ve 6 hafta sürecek olan Klarnet Öğreniyorum 2 dersi ile kaldığımız yerden devam etmektedir. Klarnet Öğreniyorum 1 dersinde klarnetin birleştirilmesi, tutuş pozisyonu, doğru üfleme tekniği, bakımı, klarnetin alt oktavlarının (kalın seslerin) notaların isimleri ile çalınması ve en son olarak da nota ile birkaç parça çalmayı işlemişti. Bu ders dönemimizde ise klarnet de yardımcı perdeler ve kullanım alanları, klarnet de dil kullanımı ve staccato çalışmaları, perdelerin temizlenmesi, kamış temizliği ve genel bakım, klarneti akort etmek ve doğru akort’un nasıl sağlanması gerektiğinin öğrenilmesi, üst oktavlara geçiş, üst oktavlardaki notaların yerleri ve isimleri, Legato ve staccota çalma egzersizleri ve son olarak da klarnet ile öğrenilen 2 oktav ses dizesi üzerinde farklı tarzda parçalar çalmayı öğrenerek bu güzel enstrümanla müzik yolculuğumuza devam edilecektir. Dersin temel amacı, ilk ders döneminin devamı niteliğindeki derslerle, başlangıç düzeydeki klarnet çalma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmaktır. Derse katılan öğrencilerden istenilen, dersleri takip ederek verilen bireysel etkinlikleri dersin öğretim elemanı ile paylaşması ve onun geri bildirimlerini almasıdır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SOC_006-Eleştirel Medya Okumaları

  Eleştirel Medya Okumaları, tarihsel olarak geniş bir literatüre sahip olan önemli bir akademik çalışma alanıdır. Dördüncü kuvvet olduğuna dair genel kabul ve işlevlerine yönelik olumlu bakış açısının aksine, medyanın, kapitalist üretim biçimi ve sahiplik yapısı çerçevesinde biçimlendirilmiş ve tüketim endüstrisinin başat bir aktörü olarak eyleyen bir yapı olduğunu iddia eden eleştirel bir içeriğe sahiptir. Bu okuma biçimleri, öbürü ile birlikte medyanın tarihini, günümüz medyasının işleyiş biçimini ve medya çıktılarını anlamak için işlevsel bir bağlam sunabilir. Bu bağlam, kitle iletişimi, kitle kültür ve eleştirel medya okumalarının temeli sayılabilecek tarihsel tartışmalardan ve yaklaşımlardan (Gramsci ve Hegemonya, Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi, Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları); İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu ile ilgili tartışmalardan; medyanın eleştirel ekonomi politiğini esas alan kuramsal yaklaşımdan ve araçsalcı olarak adlandırılan Amerika’daki eleştirel ekonomi politikçiler (Schiller, Smythe, Herman ve Chomsky) ile yapısalcı olarak adlandırılan Avrupa’daki eleştirel ekonomi politikçilerin (Golding, Murdock, Garnham ve Mattelart) literatüre sundukları katkıların örnekler ile tartışılmasından oluşmaktadır. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MAE_015-Dijital Pazarlama

  Bu ders kapsamında işletme yöneticilerine, işletmelerin pazarlama departmanlarına ve girişimci olmak isteyen kişilere dijital dünya ve dijital pazarlama kavramları tanıtılacaktır. Güncel dijital pazarlama uygulamalarının (SEO, SEM, Instagram reklamları vb.) nasıl gerçekleştirildiği uygulamalı olarak ele alınacaktır. Dersin süresi 5 haftadır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_SAT_010-Bulut Ortamında Çalışma (Google Drive)

  Bu dersin temel amacı, dijital arşiv kullanma kültürü oluşturmak ve bulut tabanlı ortamlarda işbirlikli çalışma becerisini kazandırmaktır. İstediği yerde, istediği zaman kendi arşivine ulaşarak çalışmak isteyen öğrenenler, eğitimciler ve çalışanlar bu ders sayesinde hem güvenli bir dijital arşiv oluşturabilecek, hem de bu ortamlarda işbirlikli olarak istedikleri kişilerle, istedikleri şekilde çalışabileceklerdir. Katılımcılar ders sonunda oluşturacakları dijital arşiv düzenleri ile hiçbir cihaz ya da fiziki depolama aygıtına ihtiyaç duymadan, internete bağlı herhangi bir cihaz üzerinden kendi arşivlerini yönetebileceklerdir. Dersi tamamlayan katılımcılar, diğer bulut tabanlı uygulamaları kullanmaya başlayacak ön bilgiye de sahip olacaklardır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde bilgi yönetiminden sorumlu çalışanlardan, farklı öğrenci grupları ile yüz-yüze veya uzaktan etkileşimli bir şekilde ders işleyen eğitimcilere kadar bu derste kazanılacak beceri ve deneyim, verimli ve etkin çalışmanın önünü açacaktır. Derse katılmak için temel bilgisayar okur yazarı olmak yeterlidir. Eposta gönderebilen ve Akadema platformundaki videolara erişebilen herkes bu derse katılabilir ve etkinlikleri tamamlayabilir. Etkinlikleri tamamlamak için bir bilgisayar veya akıllı telefon sahibi olmak yeterlidir. Dersimiz, 6 hafta sürecek ve her hafta bir açılış videosu ile ilgili konuda yaşanan sorun ve ihtiyaçlara dikkat çekilecektir. İçerikleri videolar ile katılımcılara aktarılacak, tartışma forumu veya bulut tabanlı ortam üzerinden yapılacak etkinliklerle uygulama imkânı sunulacaktır. Katılımcılarımız ders tamamlandıktan sonra dahi istedikleri zaman ders içeriklerine ulaşabileceklerdir. Ders sürecinde işlenecek temel konular; Bulut Ortamında Temel İşlemler ve Google Hesabı Oluşturma, Belgelerle Çalışma, Paylaşma ve Yetki Düzenleme, Birlikte Çalışma (İşbirliği) Seçenekleri, Sık Kullanılanlar, Kişiler, Grup ve Takvim ile Çalışma, Arşiv Düzeni, Güvenlik ve Öğrenme Kaynaklarıdır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_EDU_011-Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme

  Bu derste, mevcut yasanın öngördüğü bileşenler bağlamında, ilkokulda görev yapmakta olan öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı geliştirirken gereksinim duyacağı bilgi ve becerilere yer verilmektedir. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı dersi 4 hafta sürmektedir.

 • MOOC_RES_007-Nitel Veri Analizinde NVivo Kullanımı

  Nitel Veri Analizinde NVivo Kullanımı dersinin hedef kitlesi özellikle lisansüstü eğitim gören araştırmacılardır. Ancak, bilgisayar destekli nitel veri analizi yapmak isteyen herkese açıktır. Toplam 4 hafta süreli bu derste Nitel araştırmalarda Nvivo yazılımı kullanarak veri analizi yapabilmeyi öğreneceksiniz. Bu dersi tamamladığınızda, nitel verilerinizi analiz için hazırlayabilecek, NVivo ile proje oluşturabilecek, Nvivo çalışma alanını ve arayüzü tanıyacak, Nvivo ile Node oluşturabilecek, Nvivo ile kodlama yapabileceksiniz.

 • MOOC_EDU_012-Dijital Eğitim Ortamlarına Giriş

  Bu ders YÖK Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında öğretim elemanlarının başta öğrenme yönetim sistemleri olmak üzere dijital eğitim ortamlarına uyum sürecinin kolaylaştırılması amacıyla hazırlanmış, bireysel çalışmaya dayalı bir derstir. Bu eğitim dijital öğrenme ortamlarını temel düzeyde kullanabilmenize ve hızlıca ve temel düzeyde dijital eğitsel kaynaklar hazırlayabilmenize yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Modülleri tamamladığınızda kişisel imkanlarınızla metin ve video tabanlı eğitsel içerikler hazırlayabilecek; Powerpoint sunularınızı videoya dönüştürebilecek; bilgisayarınızda ekran kaydı yapabilecek; akıllı telefonlarınızı prompter olarak kullanabilecek; hazırladığınız videoları dijital ortamlarda paylaşabilecek; açık eğitsel kaynakları bulabilecek ve lisans koşullarına uygun bir şekilde kullanabilecek; Öğrenme Yönetim Sistemleri dışındaki bazı eğitsel dijital uygulamaları tanıyacak; dijital öğrenme ortamlarında etkileşimli öğrenme etkinlikleri düzenleyebilecek; ayrıca, Öğrenme Yönetim Sistemlerinde bir ders tasarımlayabileceksiniz.

 • MOOC_HAS_005-Koronavirüsler

  Koronavirüsler zarflı, tek zincirli pozitif RNA virüsleri olup, insanlarda genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Bu virüsler, geçmişte ciddi anlamda dünya çapında salgınlara sebep olmuştur. 2003 yılında Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV), yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir koronavirüs enfeksiyonudur. Yaklaşık 10 yıl sonra, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) 2012 yılında Suudi Arabistan’da ilk defa tanımlanmış olup; ancak daha sonra aslında ilk vakaların Ürdün Zarqa’daki bir hastanede görüldüğü ortaya çıkan diğer bir koronavirüs enfeksiyonudur. 31 Aralık 2019 'da Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, Çin 'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni (zatürre) vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020 ’de enfeksiyon etkeni, daha önceden insanları enfekte eden koronavirüslerden farklı olarak değerlendirilmiş ve yeni koronavirüs (COVID-19) olarak tanımlanmıştır. Çin’den köken alan COVID-19 kısa sürede tüm dünyayı hakimiyeti altına almıştır. Bu derste, yeni koronavirüs enfeksiyonunun belirtileri, bulaşma yolları, tanılanması, tedavisi ve korunmak için alınması gereken önlemlerin aydınlatılması amaçlanmıştır. Ayrıca ders kapsamında dünyadaki durum hakkında bilgi verilmesi sağlanmış olacaktır. 2 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.

 • MOOC_MAE_016-Leadership

  This interactive course is aimed to improve the skills of youth on leadership. Leadership component is one of the most important skills for youth in process of their carrier path. The course has four different educational contents. These contents will support the leadership skills of youth. These course contents cover not only theoretical approach but also practical examples. These specific examples are about well -known leadership. It provides youth to improve their leadership skills with open educational informal technics. It also helps them to improve their carrier with learning management system in development process not only in Europe but also internationally.